Podaci o predmetu


Profesor:  Jovan Travica


e-mail: jtravica@singidunum.ac.rs
Konsultacije
Danijelova                          Kumodraška   
utorkom 17.00-18.00 h        četvrtkom 12.00-13.00 h

Bodovanje

AktivnostPoeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama10
Prvi kolokvijum30
Drugi kolokvijum30
Završni ispit30
UKUPNO100

Predavanja i vežbe

 

Nemački 1, četvrtkom 09.00-12.00 h Kumodraška (slušaonica 015)
Literatura:

  • Berliner Platz 1 neu, Langenscheidt Verlag, Berlin
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50ocena 5
51-60 poenaocena 6
61-70 poenaocena 7
71-80 poenaocena 8
81-90 poenaocena 9
91-100 poenaocena 10

 Poslednja izmena: nedelja, 6. oktobar 2019., 13:02