Podaci o predmetu

Profesor Asistent
dr Ana Blagojević (Simićević)

asimicevic@singidunum.ac.rs
konsultacije:sreda 19-20h

Kumodraška 042

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
sreda 16-19h
utorak 14-16h
sala 109 sala 016

Literatura:

  • I Kovačević  Verovatnoća i statistika sa zbirkom zadataka

 

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Monday, 7 October 2019, 12:56 PM