Podaci o predmetu

Predavanja  2015/2016. Poslovni fakultet

Nemački jezik 1

sreda 12-15 h, sala 015,  Kumodraška 261


Konsultacije

sreda, 11-12 h, sala 042, Kumodraška 261

 
Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100


 


 

 


Literatura:

  • Udžbenik
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Thursday, 8 October 2015, 8:36 AM