Podaci o predmetu

Profesor:
doc.dr Biljana Simić Veličković
e-mail: bsimic@singidunum.ac.rs
Konsultacije:
Četvrtak:
15-16h Kumodraska 261 , sala  042
17-18h Danijelova 32, Zbornica PFB 2.sprat

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i aktivnost
10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja: doc.dr Biljana Simić Veličković
Kineski jezik 1
Četvrtak 12-15h:
 001 učionica , Kumodraška 261 (Bul. Peka Dapčevića)

Kineski jezik 2
Ponedeljak 11-14h:
 S18 učionica , Danijelova 32

Literatura:

  • [1] Contemporary Chinese 1, 2( Dangdai Zhongwen 1, 2), Wu Zhongwei, Textbook, Sinolingua, Beijing, 2010.
  • [2] Contemporary Chinese 1,2 ( Dangdai Zhongwen 1,2), Wu Zhongwei, Exercise Book, Sinolingua, Beijing, 2010.
  • [3] Contemporary Chinese 1,2 ( Dangdai Zhongwen 1,2), Wu Zhongwei, Character Book, Sinolingua, Beijing, 2010.
  • [4] Opšti kinesko-engleski dvosmerni rečnik sa indeksom radikala; rečnik fraza i gramatičkih konstrukcija; zanimljivi članci i drugi materijali sa interneta iz oblasti kineske kulture, istorije ili ekonomije; audio i video materijali.
  • Savremeni kineski jezik (za početnike), Wu Zhongwei, Udžbenik, Vežbanka, Udžbenik kineskih karaktera, Sinolingua, Beijing, 2010.

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Monday, 9 October 2017, 4:52 PM