Silabus

KINESKI JEZIK 1

Cilj predmeta Kineski 1 je kreativno osmišljen multimedijalni kurs koji sistematski i temeljno obrađuje osnove strukture govornog i pisanog kineskog jezika i analizira najzanimljivije aspekte bogate kineske kulture, istorije, filozofije i modernog kineskog društva.

Ishod predmeta Ovaj kurs pruža studentima mogućnost da savladaju pravilan izgovor glasova i tonova u kineskom jeziku, pravila čitanja i pisanja kineskih karaktera i latinične transkripcije(pinyin), kao i vokabular koji im omogućava bazičnu komunikaciju u situacijama iz svakodnevnog života.

Nedelja

Теma/aktivnost

I

Introduction to Chinese Phonetics (Struktura slogova u kineskom jeziku -  Initials, Finals, Tones)

II

Hanyu Pinyin ( Kineski fonetski sistem; fonetske vežbe)

III

Ni hao! (Predstavljanje i upoznavanje; lične zamenice; fundamentalni potezi i pravila pisanja karaktera; fonetske vežbe)

IV

Ni xuexi shenme? (Osnovne vrste pitanja i odgovora u kineskom jeziku;prisvojne zamenice; promene u tonovima; fonetske vežbe)

V

Zher you xi shoujian ma?  (vežbanja)

VI

Test 1

VII

I kolokvijum

VIII

Jintian xingqi ji? Jintian ji hao? (Dani u nedelji, datumi, karakteri, konverzacija i fonetske vežbe )

IX

Nin Gui Xing ? (Predstavljanje i upoznavanje na višem konverzacijskom nivou; upoznavanje sa gramatičkim terminima u kineskom jeziku; razlike između uprošćenog i tradicionalnog kineskog pisma ( Simplified and Traditional Chinese)

X

Nin Gui Xing (Tonske promene negacije „bu“; proste rečenične konstrukcije tipa 1:  upitni, potvrdni i odrični oblik; pitanja; prilog + glagol)

XI

Renshi Ni Hen Gaoxing ! (Razmena informacija o radnom    mestu,kontaktima itd.; proste rečenične konstrukcije tipa 2)

XII

Test 2

XIII

Ni Jia You Ji Kou Ren ? ( Članovi porodice; populacija; veliki brojevi)

XIV

Ni Jia You Ji Kou Ren ? (Tonske promene na broju 1 „yi“; klasifikatori; glagolske serije )

XV

Obnavljanje

KINESKI JEZIK 2

Cilj predmeta: Kineski 2 je kreativno osmišljen multimedijalni kurs koji sistematski i temeljno obradjuje osnove strukture govornog i pisanog kineskog jezika i analizira najzanimljivije aspekte bogate kineske kulture, istorije, filozofije i modernog kineskog društva.

Ishod predmeta: Ovaj kurs pruža  studentima mogućnost da savladaju osnovu gramatike kineskog jezika, prošire sintaksičke strukture, usvoje nekoliko stotina novh karaktera i ovladaju vokabularom koji omogućava komunikaciju u najčešćim situacijama iz svakodnevng života.

Nedelja

Теma/aktivnost

I

Zhe Zhang Ditu Shi Yingwen De / This Map is in English (Razgovor o državama i gradovima)

II

Zhe Zhang Ditu Shi Yingwen De ( Konverzacija; obnavljanje prostih rečeničnih konstrukcija; klasifikatori )

III

Zhe Zhang Ditu Shi Yingwen De - vežbanja

IV

Neng Bu Neng Shi Yi Shi?/May I Try?  ( Kupovina odevnih predmeta;  razgovor u restoranu; upoznavanje sa kineskom gastronomijom)

V

Neng Bu Neng Shi Yi Shi ? ( Leksički tonovi i intonacija rečenice;    reduplikacija jednosložnih i dvosložnih glagola; atributiv)

VI

Test 1

VII

I  kolokvijum

VIII

Мngtian Dasuan Gan Shenme? / What Are You Going to Do Tomorrow? (Planiranje radnih obaveza i slobodnog vremena; Vreme:sati i minuti; prilog + glagol/pridev; predlog+ glagol/pridev; priloške odredbe za mesto i vreme)

IX

Мngtian Dasuan Gan Shenme? - vežbanja

X

Ni Shenme Shihou Huilai?/When Will You Come Back? (Planiranje godišnjeg odmora i putovanja)

XI

Ni Shenme Shihou Huilai? ( Glagoli koji označavaju pravac kretanja; reduplikacija ( udvajanje) jednosložnih i dvosložnih prideva; datumi )

XII

Test 2

XIII

Fujin You Meiyou Yinhang ?  ( Snalaženje u prostoru i saobraćaju)

XIV

Fujin You Meiyou Yinhang?  (Reči koje određuju pravac i njihovo mesto u rečenici; „zai „rečenice i   „you“ rečenice)

XV

Obnavljanje

KINESKI JEZIK 3

Cilj predmeta: Kineski 3 je kreativno osmišljen multimedijalni kurs koji sistematski nadograđuje stečenu osnovu govornog i pisanog kineskog jezika, obogaćuje vokabular i dublje ulazi u gramatičke i lingvističke strukture tipične za komunikaciju na kineskom jeziku. Analizira najzanimljivije aspekte bogate kineske kulture, istorije, filozofije i modernog kineskog društva.

Ishod predmeta: Studenti ovladavaju složenijim rečeničnim strukturama i gramatičkim konstrukcijama tipičnim za izražavanje na kineskom jeziku i vokabularom koji im omogućava bolju komunikaciju u svakodnevnom životu i poslovnom okruženju.

Nedelja        Tema/aktivnost

I           Wo Yiqian Yangguo Niaor – putovanja; poznati kineski gradovi, priroda i običaji; gramatika

II          Wo Yiqian Yangguo Niaor – čitanje;dijalozi; vežbanja

III        Ta Qu Yiyuan le – ljudsko telo; snalaženje u bolnici; gramatika

IV        Ta Qu Yiyuan le – čitanje; dijalozi; vežbanja

V         Tamen Shi Shenme Shihou Lai De- organizacija vremena i obaveza; gramatika

VI        Test 1

VII       Jintian Ni Chuan de Zhen Piaoliang – rođendanski običaji; gramatika

VIII      Jintian Ni Chuan de Zhen Piaoliang - čitanje; dijalozi; vežbanja

IX        Wo Jiaxiang de Tianqi bi Zher Hao - klimatske karakteristike godišnjih doba i pojedinih područjja; gramatika

X         Wo Jiaxiang de Tianqi bi Zher Hao- čitanje;dijalozi; vežbanja

XI        Wo Laojia Zai Dongbei - geografski pojmovi i snalaženje u prostoru;gramatika

XII       Test 2

XIII      Wo Laojia Zai Dongbei - čitanje;dijalozi; vežbanja;

XIV     Obnavljane i utvrđivanje prethodno obrađenog gradiva

XV       Obnavljanje

Literatura:

1.Contemporary Chinese 2 ( Dangdai Zhongwen 2), Textbook, Wu Zhongwei, Sinolingua, Beijing, 2010.

2.Contemporary Chinese 2 (Dangdai Zhongwen 2), Exercise Book,Wu Zhongwei, Sinolingua, Beijing, 2010.

3.Contemporary Chinese 2 (Dangdai Zhongwen 2), Character Book,Wu Zhongwei, Sinolingua, Beijing, 2010.

4.Opšti rečnik; rečnik fraza i gramatičkih konstrukcija; zanimljivi članci i tekstovi sa interneta iz oblasti kineske kulture, istorije ili ekonomije; audio i video materijali

 

Last modified: Wednesday, 1 November 2017, 9:30 AM