Podaci o predmetu

Profesor
Darija Lunić
email:dlunic@singidunum.ac.rs
konsultacije: sreda 14-15h, Danijelova
sreda 17-18h KumodraskaBodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja
Sreda
1100 - 14.00
Amfiteatar A01

Literatura: Nuovo progetto italiano 1

  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • CD 
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Monday, 4 July 2016, 7:21 PM