Podaci o predmetu

Profesor:
Bojana Prodanović Đorđević

e-mail:

bprodanovic@singidunum.ac.rs


Predavanja: četvrtkom od 9 do 12h, Kumodraška 261a, učionica 018

Konsultacije: četvrtkom 12-13h, Kumodraška 261a, zbornica 042


Literatura: L'italiano all'universita ,Matteo La Grassa, Edilingua ( Lekcije 1-6)


Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo nastavi i aktivnost 10
Prvi kolokvijum ( 2 testa 15+15)
30
Drugi kolokvijum ( 2 testa 15+15) 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
   

  Formiranje konačne ocene

  broj poena < 50 ocena 5
  51-60 poena ocena 6
  61-70 poena ocena 7
  71-80 poena ocena 8
  81-90 poena ocena 9
  91-100 poena ocena 10

   

  Poslednja izmena: petak, 6. decembar 2019., 13:44