Podaci o predmetu

Profesor: Asistent:
Prof. dr Milan Milosavljević
Doc. dr Marina Marjanović
mmilosavljevic@singidunum.ac.rs mmarjanovic@singidunum.ac.rs

konsultacije:

http://raspored.singidunum.ac.rs/

konsultacije:

http://raspored.singidunum.ac.rs/Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
Raspored preuzmite ovde.
Raspored preuzmite ovde.
Literatura:

  • Udžbenik: Milosavljević M., Adamović S., "Osnovi teorije informacija i kodovanja", Beograd, 2017.
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

Smatra se da je student uspešno položio kolokvijum ukoliko ima više od polovine od ukupnog broja poena.

Last modified: Thursday, 10 October 2019, 12:25 PM