Podaci o predmetu

ProfesorAsistent
Prof. dr Zoran CekićTimea Bezdan
email: zcekic@singidunum.ac.rs email: tbezdan@singidunum.ac.rs
konsultacije: link
konsultacije: link
četvrtak, 17:00 - 18:00
Kumodraška - 042
ponedeljak, 14:00 - 15:00
Kumodraška - 042

sreda, 18:00 - 19:00
Danijelova - I sprat

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
sreda utorak
17:00 - 20:00
14:00 - 16:00
 Kumodraška - 016 Kumodraška - 015


Literatura:

  • Avlijaš R., Avlijaš G., Upravljanje projektom, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2018.
  • Slajdovi sa predavanja
  • Materijali sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Wednesday, 2 October 2019, 8:17 PM