Podaci o predmetu

Profesor
mr Nataša Stanišić
email: natasastanisic@singidunum.ac.rs
konsultacije: utorak 17-18h                                                    
Sala za prijem studenata (042), Kumodraška 261                

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Utorak 14:00 - 17:00, sala 018, Kumodraška 261 
(svi smerovi)

  

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Sunday, 1 March 2020, 9:00 AM