Podaci o predmetu

Profesor
mr Nataša Stanišić
email: natasastanisic@singidunum.ac.rs
konsultacije: ponedeljak 15-16h                                                    
MicrosoftTeams                 

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Utorak 11:00 - 14:00, MicrosoftTeams  
(svi smerovi)

  

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Wednesday, 24 February 2021, 5:23 PM