Silabus

Studijski program : Informatika i računarstvo

Naziv predmeta: RAČUNARSKE MREŽE

Šifra predmeta: SPIR18

Nastavnik: dr Aleksandar Jevremović

Status predmeta: obavezan

Godina: III

Semestar: VI

Broj časova (p+v+l): 3+2

Broj ESPB: 8

Uslov: /

Cilj predmeta

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz komunikacionih tehnologija i računarskih mreža. Upoznavanje i proučavanje standarda i protokola u savremenim mrežama Internet/Intranet tipa. Shvatanje uloge slojeva u OSI i TCP/IP modelima komuniciranja. Ovladavnje tehnikama adresiranja i rutiranja podataka. Proučavanje najvažnijih Internet servisa. Samostalan praktičan rad na projektovanju i održavanju računarskih mreža. Razumevanje bezbednosnih izazova u savremenim mrežama i primena sveobuhvatne slojevite zaštite.

Ishod predmeta

Student stiče teorijska i praktična znanja za samostalno umrežavanje, izbor hardvera, instalaciju softvera, podešavanje parametara i upravljanje mrežom. Praktična znanja se odnose na instalaciju i podešavanje Windows i Linux operativnog sistema.

Sadržaj predmeta

1. nedelja:

 • 1. Principi računarskih telekomunikacija
 • 2. Prenos podataka, protokoli, upravljanje greškama
 • 3. Standardizacija, kategorizacija, referentna tela i modeli
 • 4. Operativni sistemi računara i podrška za mreže

2. nedelja:

 • 1. Pristup mreži
 • 2. Kablovi i kabliranje
 • 3. Mrežni uređaji i interfejsi računara
 • 4. Upravljanje pristupom mediju i tokom prenosa

3. nedelja:

 • 1. Tehnologije lokalnih računarskih mreža

4. nedelja:

 • 1. Komunikacione tehnologije računarskih mreža šireg područja
 • 2. Bežične komunikacione tehnologije

5. nedelja:

 • 1. Mrežni sloj
 • 2. Internet protokol

6. nedelja:

 • 1. I kolokvijum
 • 2. Rutiranje i protokoli rutiranja

7. nedelja:

 • 1. Ostali protokoli mrežnog sloja

8. nedelja:

 • 1. Transportni sloj
 • 2. Portovi i utičnice
 • 3. Protokol za kontrolu prenosa
 • 4. Protokol korisničkih datagrama

9. nedelja:

 • 1. Sloj aplikacije
 • 2. Softverske arhitekture
 • 3. Veb servis

10. nedelja:

 • 1. Servis elektronske pošte
 • 2. Servisi za prenos fajlova
 • 3. Servisi adresovanja

11. nedelja:

 • 1. II kolokvijum
 • 2. Internet protokol

12. nedelja:

 • 1. Servisi za administraciju mreže
 • 2. Servisi za rad na udaljenom računaru
 • 3. Multimedijalni servisi

13. nedelja:

 • 1. Osnove bezbednosti u računarskim mrežama
 • 2. Tipovi i modeli napada
 • 3. Popularni sistemi za zaštitu komunikacije
 • 4. Standardni šifarski algoritmi

 

Literatura
Metode izvođenja nastave

Predavanja, vežbe, kolokvijumi, praktičan rad.

Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

Redovno pohađanje nastave

10

Ispit

30

Kolokvijum I

30Kolokvijum II

30Ukupno:

70

Ukupno:

30

Last modified: Wednesday, 4 January 2012, 8:14 PM