Podaci o predmetu

Profesor
Prof. dr Žaklina Spalević
zspalevic@singidunum.ac.rs
konsultacije: sreda 18.00 - 19.00
sala 042, Kumodraška 261a

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
sreda sreda
12.00 - 15.00 15.00 - 16.00
sala 018 sala 018

Literatura:

  • Slajdovi sa predavanja

  • PDF materijali

  • Internet 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Wednesday, 4 March 2020, 1:24 PM