Podaci o predmetu

Profesor
Prof. dr Žaklina Spalević
zspalevic@singidunum.ac.rs
konsultacije: ponedeljak 19.00 - 20.00
sala 042, Kumodraška 261

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
sreda sreda
10.00 - 13.00 13.00 - 14.00
sala 015 sala 015

Literatura:

  • Slajdovi sa predavanja

  • PDF materijali

  • Internet 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Friday, 1 March 2019, 4:11 PM