Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Prof. dr Filip ĐokovićDušan Borovčanin, master
email: fdjokovic@singidunum.ac.rs email: dborovcanin@singidunum.ac.rs
konsultacije: ponedeljak 14.00-15.00 konsultacije: 



Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
Ponedeljak 11:00-14:00 časova Petak: 12:00-14:00 časova


Amfiteatar: 401a
Amfiteatar: 301a

Literatura: 

  • Čačić, K., (2014) Poslovanje hotelskih preduzeća, Beograd: Univerzitet Singidunum.
  • Čerović, S., Knežević, M. Odlučivanje u hotelijerstvu, Beograd: Univerzitet Singidunum.
  • Stanišić, M., Nikolić, D. (2009) Kontrola i revizija hotelskog poslovanja, Beograd: Univerzitet Singidunum.
  • Đoković, F. (2018) Odlučivanje u hotelijerstvu, Beograd: Univerzitet Singidunum.
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • stručni sajtovi iz oblasti hotelijerstva

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Saturday, 5 October 2019, 10:28 PM