Podaci o predmetu

Profesor
Asistent- lab vežbe

doc dr Biljana Radičić    

Jelena Gavrilović

bradicic@singidunum.ac.rs

jgavrilovic@singidunum.ac.rs

                                    

konsultacije:

http://raspored.singidunum.ac.rs/raspored_po_predavacima.php

konsultacije:

http://raspored.singidunum.ac.rs/raspored_po_predavacima.php

Bodovanje

Aktivnosti Poeni
Prisustvo
5+5=10
Prvi kolokvijum  6 nedelja
30
Drugi kolokvijum  12 nedelja
30                                          


Odbrana laboratorijskih vežbi

Završni ispit

 

10

20
UKUPNO 100
Predavanja
Vežbe
   Lab vežbe
utorak 10.00-13.00h

petak 09.00-11.00h

sala 109

SII  - utorak
13-14h u 118


IR  - utorak
14-15h u 118Literatura:

  • I. Kovačević, Matematika sa zbirkom zadataka,

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Wednesday, 21 October 2020, 3:40 PM