Podaci o predmetu, kontakt profesora i termin konsultacija

habla

Profesor
Maja Veljković Michos

e-mail: mveljkovic@singidunum.ac.rs
Konsultacije:
Ponedeljak, od 17-18h, Danijelova 32, zbornica na 2. spratu
Ponedeljak, od 15-16h, Kumodraška, sala 042
Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja
Utorak

14-17h, A23

Danijelova 32

Nastavni materijal:

Pasaporte Compilado (A1+A2), Madrid, Edelsa

Udžbenik, radna sveska + CD audio:

Multimedijalni materijali

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 
Last modified: Friday, 28 February 2020, 2:36 PM