Silabus

Cilj predmeta  

Studenti treba da ovladaju neophodnim znanjima iz oblasti restoraterstva, uslovima za obavljanje delatnosti, sistemima poslovanja, tehnikama usluživanja i instrumentima prodaje i promocije restoranskog proizvoda. 

Ishod predmeta  

Studenti će se osposobiti da kroz polaganje kolokvijuma, izrade seminarskih radova i predavanja ovladaju suštinom i tehnikama upravljanja poslovnm procesima vezanim za obezbeđenje kvaliteta u restoraterstvu.

NASTAVNI PLAN

Nedelja

Tema/aktivnost

I

Osnovne karakteristike restoraterstva (pojam, razvojni put, značaj i uloga restoraterstva u privrednom razvojutržište restoraterstva, vrste ugostiteljskih objekata, restoransko tržište)

II

Ugostiteljski objekti smeštaja (vrste, karakteristike, struktura, hotelsko restoraterstvo)

III

Uslovi za obavljanje restoraterske delatnosti ( opšti, minimalni,  oprema, uređaji, nameštaj i inventar za usluživanje,uslužne prostorije,  radna odeća)

IV

Higijensko bezbednosni aspekt (smernice za ličnu higijenu zaposlenog osobљa, radna higijena u  ugostiteљskom objektu objektu, opasnosti i nezgode)

V

Rast i razvoj preduzeća iz restoraterske delatnosti (zajednička ulaganja, ugovorni aranžmani, strurtura savremene restoraterske industrije, lanci brze hrane)

VI

PRVI KOLOKVIJUM                                                                                                                                                   

Savremene tendencije u restoraterstvu (očekivani trendovi u turizmu, očekivanii trendovi u ponudi hrane i pića)

VII

Uloga ljudskih  resursa u obezbeđivanju kvaliteta u restoraterstvu (karakteristike zaposlenog osoblja-proizvodno - uslužnog, motivacija)

VIII

Značaj i uloga menadžmenta u ostvarivanju kvaliteta restoranskog proizvoda

IX

Karakteristike proizvodno – uslužnog  osoblja u restoraterstvu

X

Značaj primene standarda u ugostiteljstvu (područja primene standarda,vrste standarda,

XI

Značaj primene međunarodnhi standarda kao osnova za uspostavљanje kvaliteta u restoraterstvu (ISO 9001, 14000, HACCP, ISO 5001)

XII

DRUGI KOLOKVIJUM                                                                                                                                                                  

XIII

Normativi utroška namirnica (sadržaj restoranskog proizvoda, značaj i način utvrđivanja normativa)                                                                                                                                                                            

Sistemi poslovanja u restoraterstvu (za pansionske goste, za prolazne goste)                                            

XIV

Instrumenti prodaje i promocije restoranskog proizvoda (značaj i vrste instrumenata prodaje i načini promocije)                                                                                                                                                                 

Organizacija i tehnike usluživanja u restoraterstvu i prodaja i plasman restoranskog proizvoda

XV

Pripreme za ispit

Literatura:

Dr Dragoljub Barjaktarović »Restoratersko poslovanje» Univerzitet Singidunum, Beograd 2015. god.  Ninemeier, J., Management of food and beverage operations, third edition, the educational institute of the American Hotel and Lodging Assosiation, 1999.

Last modified: Sunday, 9 October 2016, 12:41 AM