Podaci o predmetu

Predmet: ITALIJANSКI JEZIК  II

Predmetni nastavnik: Bojana Prodanović Đorđević

e-mail: bprodanovic@singidunum.ac.rs

Кonsultacije:

Utorak, 17 - 18h, Danijelova 32, zbornica na II spratu

Raspored predavanja: 


Utorak, 14-17h, Danijelova 32, Učionica A03Bodovanje
:

Prisustvo na predavanjima: 10 bodova

Prvi kolokvijum: 30 bodova ( ili 2 testa po 15 bodova)

Drugi kolokvijum: 30 bodova ( ili 2 testa po 15 bodova)

Završni ispit: 30 bodova

UКUPNO: 100

Formiranje konačne ocene:

 broj poena <= 50 ocena 5

 51 <= broj poena <= 60 ocena 6

 61 <= broj poena <= 70 ocena7

 71 <= broj poena <= 80 ocena 8

 81 <= broj poena <= 90 ocena9

 91 <= broj poena <= 100 ocena 10

Udžbenik: L'italiano all'universita 1 ( 7-12 lekcija), M. La grassa 

Last modified: Friday, 6 December 2019, 2:42 PM