Podaci o predmetu


Profesor:  Jovan Travica


e-mail: jtravica@singidunum.ac.rs
Konsultacije:
Danijelova                                  Kumodraška
utrokom 18.00-19.00 h               četvrtkom 12.00-13.00 h

Bodovanje

AktivnostPoeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama10
Prvi kolokvijum30
Drugi kolokvijum30
Završni ispit30
UKUPNO100

Predavanja i vežbe

 Nemački 2, utorkom 14.00-17.00 h, Danijelova (slušaonica A01)


Literatura:

  • Berliner Platz 1 neu, Langenscheidt Verlag, Berlin
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50ocena 5
51-60 poenaocena 6
61-70 poenaocena 7
71-80 poenaocena 8
81-90 poenaocena 9
91-100 poenaocena 10

 


Last modified: Sunday, 29 September 2019, 2:30 PM