Podrška zaposlenim studentima

Univerzitet Singidunum omogućava svim zaposlenim studentima, kao i studentima koji se u toku semestra nalaze u inostranstvu odgovarajuću podršku. Studenti mogu studentskom servisu dostaviti potvrdu o zaposlenju ili potvrdu da su u inostranstvu radi omogućavanja realizacije podrške zaposlenim studentima.

Studentima koji dostave potrebnu dokumentaciju se, uz odgovarajuće korisničko ime i lozinku (broj indeksa i JMBG), omogućava se da koriste kratke video-materijale i tutorijale kojima se rezimira prethodna sedmica nastave na predavanjima. Video-materijali i prezentacije predstavljaju pomoćne materijale za pripremu ispita i kolokvijuma, oni su dopuna udžbeničkoj literaturi koju su studenti dobili na početku semestra.

Ovi materijali su dostupni na linku: https://video.singidunum.ac.rs.

U slučaju problema možete se javiti putem maila: estudent@singidunum.ac.rs.

Zaposleni studenti mogu bodove za prisustvo nadoknaditi radom domaćih zadataka koji su na prezentacijama sa
predavanja i vežbi ostavljeni za samostalan rad (nisu rešeni), nalaze se posle lekcija i označeni su kao zadaci
 ZA VEŽBU  i doneti ih urađene u XV NEDELJI PREDAVANJA NA KONSULTACIJE ( NIJE POTREBNO RANIJE).


Last modified: Wednesday, 2 October 2019, 5:34 PM