Matematika

Profesor Asistent
doc dr Biljana Radičić    
Jelena Gavrilović
email:
bradicic@singidunum.ac.rs
email:
jgavrilovic@singidunum.ac.rs

Konsultacije:

http://raspored.singidunum.ac.rs/raspored_po_predavacima.php

http://raspored.singidunum.ac.rs/raspored_po_predavacima.php


Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja: utorak, 13.00 - 16.00h
Laboratorijske vežbe: četvrtak, 14.00 - 15.00h, sala 118
Auditorne vežbe: utorak, 11.00 - 13.00h, sala 018
                                                                        
Literatura:

  • Ivana Kostić Kovačević, Matematika za zbirkom zadataka, Univerzitet Singidunum, 2017
  • PDF materijali sa predavanja i vežbi

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Wednesday, 21 October 2020, 3:35 PM