Silabus

  • Determinante: definicija, osobine, pravila za izračunavanje
  • Matrice: definicija, osobine i operacije, inverz matrice
  • Sistemi linearnih jednačina
  • Pojam funkcije i osobine. Granična vrednost funkcije
  • Diferencijalni račun i njegova primena
  • Integralni račun i njegova primena
  • Last modified: Friday, 5 October 2018, 1:16 PM