Plan nastave

Nedelja 1: Uvod u statistiku - osnovni pojmovi.
Nedelja 2: Sređivanje i grafičko prikazivanje podataka.
Nedelja 3: Numeričke deskriptivne mere.
Nedelja 4: Uvod u verovatnoću.
Nedelja 5: Diskretne slučajne promenjive i njihove raspodele verovatnoća.
Nedelja 6: Prvi kolokvijum.
Nedelja 7: Neprekidne slučajne promenljive i njihove raspodele verovatnoća.
Nedelja 8: Uzoračka raspodela.
Nedelja 9: Tačkaste ocene parametara.
Nedelja 10: Testiranje hipoteza o aritmetičkoj sredini.
Nedelja 11: Ocenjivanje i testiranje hipoteza o aritmetičkoj sredini dva osnovna skupa.
Nedelja 12: Drugi kolokvijum.
Nedelja 13: Neparametarski testovi, Pirsonov Hi-kvadrat test.
Nedelja 14: Regresiona i korelaciona analiza.
Nedelja 15: Priprema za ispit.

Last modified: Friday, 26 February 2016, 1:03 PM