Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Milica Čolovic
mcolovic@singidunum.ac.rs

konsultacije: sreda 14-15h

Zbornica

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100

Predavanja Vežbe
Dan: sreda
Dan: sreda
Vreme: 10-12
Vreme:12-14


Literatura:

  • B. Kordić & L. Babić, Uvod u psihologiju, Centar za primenjenu psihologiju (odabrana poglavlja)
  • Hrnjica, Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti za nepsihologe, Naučna knjiga (2005).      (odabrana poglavlja)
  • Žiropađa, Uvod u psihologiju, Čigoja (2016) (odabrana poglavlja)
  • Korać, Škole i sistemi u psihologiji, Dosije  (odabrana poglavlja)
  • Slajdovi sa predavanja
  • Članci i poglavlja sa predavanja
  • Materijali sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Student je položio ispit samo ako je na prvom i drugom kolokvijumu osvojio minimalno po 15 poena i u ukupnom zbiru svih delova gradiva (1. kolokvijum + 2. kolokvijum + završni ispit) ima minimalno 51 poen. Poeni za prisustvo dodaju se tek kada student na celokupnom gradivu ostvari minimalno 51 poen. 


Last modified: Monday, 25 March 2019, 4:32 PM