Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Prof. dr Marija Kostić
mkostic@singidunum.ac.rs
konsultacije: ponedeljak 11:30-12h i 13:30-14h

kabinet profesora

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
ponedeljak 12-14h
ponedeljak 14-16h
Literatura:

  • Vukićević Slavoljub, Kostić Marija, Vukićević Sofija, Osnovi prava sa elementima privrednog prava, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2013
  • Slajdovi sa predavanja

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 51 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Thursday, 27 February 2020, 11:35 AM