Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Prof. dr Gordana Dobrijević dr Ana Radulović 
email: gdobrijevic@singidunum.ac.rs email: aradulovic@singidunum.ac.rs
konsultacije: četvrtkom
11:30 -12:00 (A101) i 14:30-15:00 (A101)
konsultacije: četvrtkom
9:30-10:00 (biblioteka)  i 13:30-14:00 (A201)
kabinet profesora

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100

Predavanja Vežbe
Četvrtkom
FTHM i PE 10:00-12:00 A101
SII i IT 12:00 - 14:00 A101
Četvrtkom
SII i IT 10:00-12:00  A201
FTHM i PE 12:00-14:00 A201


Literatura:

  • C. Williams: "Menadžment"
  • Slajdovi sa predavanja
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Thursday, 24 October 2019, 2:00 PM