Kvantitativne metode

Profesor: Asistent:
Biljana Radičić
Biljana Radičić
email: bradicic@singidunum.ac.rs email: bradicic@singidunum.ac.rs
konsultacije:
ponedeljak, 15.00-16.00
konsultacije:
ponedeljak, 15.00-16.00


Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja: Vežbe:
ponedeljak, 10.00 - 13.00 ponedeljak, 13.00 - 15.00
Amfiteatar  201
Amfiteatar  201


Literatura:

  • M Žižović,O Nikolić,I Kovačević, Kvantitativne metode sa zbirkom zadataka, Univerzitet Singidunum, 2017
  • Slajdovi sa predavanja i vežbi

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Sunday, 7 October 2018, 6:42 PM