Silabus

Cilj predmeta

 • Ponavljanje i upoznavanje studenata sa osnovnim matematičkim pojmovima,
 • razvijanje logičkog i stvaralačkog mišljenja,
 • razumevanje kvantitativnih odnosa među pojavama,
 • sticanje znanja koja su potrebna za praćenje stručnih predmeta vezanih za struku.


Ishod predmeta

 • Osposobljavanje studenata za rešavanje problema vezanih za primenu matematičkih modela u ekonomskoj nauci i praksi.


Sadržaj predmeta:

 • Determinante, pojam, osobine i izračunavanje
 • Pojam matrice i operacije
 • Inverzna matrica
 • Rešavanje sistema jednačina, Gausova metoda, Kramerova metoda i matrična metoda
 • Finansijska matematika
 • Pojam funkcije i osobine
 • Granična vrednost funkcije
 • Izvoda funkcije, definicija, tablica izvoda, geometrijsko tumačenje, izvodi višeg reda.
 • Primene izvoda - određivanje ekstrema i prevojnih tačaka
 • Teoreme diferencijalnog računa - Lopitalova teorema
 • Osnovne ekonomske funkcije
 • Osnovi statistike i verovatnoće


Last modified: Sunday, 7 October 2018, 7:54 PM