Podaci o predmetu

Profesor, Grupa I; Grupa 2
doc. dr Valentina Boskovic Markovic
email: vboskovic@singidunum.ac.rs
konsultacije: četvrtak, 18.00-19.00h, Kumodraska, sala 042
utorak, 13.00-14.00h, Danijelova, Zbornica na I spratu

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja grupa 2 Predavanja grupa 1
utorak četvrtak
10.00-13.00, sala 109 15.00-18.00h, sala 046


Literatura (odabir segmenata primarne i sekundarne literature):

  • Pioneer B2, MM Publications
  • Complete First Certificate, CUP
  • PPT materijali
  • PDF materijali

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Tuesday, 3 March 2020, 1:44 PM