Podaci o predmetu

Profesor Asistent
prof. dr Sanja Filipović Andy-Amanda Ivankovic
sfilipovic@singidunum.ac.rs eivankovic@singidunum.ac.rs
raspored.singidunum.ac.rs raspored.singidunum.ac.rs

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100

Predavanja Vežbe
utorak 10:00-13:00 sreda 13:00-15:00
KonsultacijeKonsultacije
utorak 15:00-16:00četvrtak 12:00-13:00

Literatura:

  • P. Veselinović, Ekonomija, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2014.
  • N. Gregory Mankiw i Mark P. Taylor, „Ekonomija“, Datastatus, Beograd, 2008.
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Wednesday, 2 October 2019, 11:55 AM