Podaci o predmetu

Profesor Asistent
prof. dr Nebojša Bačanin DžakulaUroš Arnaut, master
email: nbacanin@singidunum.ac.rs email: uarnaut@singidunum.ac.rs
konsultacije: link konsultacije: link
kabinet profesora kabinet asistenata

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
četvrtak petak
09.00 - 12.00 12.00 - 14.00
Amfiteatar A3 Amfiteatar A3

Literatura:

  • Živković M., Bačanin Džakula N., Tuba E., Programski jezici - veb servisi i napredno Java programiranje u Spring okruženju, Univerzitet Singidunum, 2019., p. 433.
  • PDF materijali sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • Video snimci sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Friday, 15 February 2019, 9:28 AM