Silabus

SILABUS KURSA

1. Osnovne informacije o predmetu. Osnovni pojmovi i HTTP protokol

2. Monolitna arhitektura vs. arhitektura mikroservisa

3. Višenitno Java programiranje

4. Višenitno Java programiranje - problemi i rešenja

5. Java klijent-server programiranje

6. KOLOKVIJUM 1 (teorija + mini projekat)

7. Uvod u Spring okruženje

8. Konfiguracija zrna u Spring okruženju

9. Automatsko ožičavanje zrna u Spring-u

10. Aspekt orijentisano programiranje u Springu

11. Osnove rada sa bazom podataka u Spring okruženju

12. KOLOKVIJUM 2 (teorija + mini projekat)

13. Uvod u Veb servise o osnovna terminologija

14. RESTful Veb servisi i implementacija jednostavnog Veb servisa u Spring Boot okruženju

15. Primeri RESTful Veb servisa


Način polaganja

- Kolokvijum I polaže se u formi elektronskog testa i mini projekta i nosi najviše 30 poena (25 poena el. test + 5 poena mini projekat). Kolokvijum je položen ukoliko je na njemu osvojeno 15 ili više poena. 

- Kolokvijum II polaže se u formi elektronskog testa i mini projekta i nosi najviše 30 poena (25 poena el. test + 5 poena mini projekat). Kolokvijum je položen ukoliko je na njemu osvojeno 15 ili više poena. 

- Završni ispit se polaže u formi praktičnog zadataka (Java programiranje) - max 10 bodova i samostalnog projekta (RESTful Veb servis) - max 20 bodova. Ceo završni ispit nosi 30 bodova. 

- Preostalih 10 poena se dobijaju za prisustvo/aktivnost prema pravilima koja su navedena ispod.


Bodovi za prisutnost

- U okviru predispitnih obaveza, predviđeno je 10 poena za prisutnost/aktivnost na predavanjima (5 poena) i vežbama (5 poena). 

- Ovi poeni se mogu ostvariti samo na sledeće načine:

   *fizičkim prisustvom na predavanjima/vežbama

    *u slučaju da je student zaposlen (potrebna potvrda o zaposlenju), izradom seminarskog rada do termina drugog kolokvijuma (dogovor oko teme sa profesorom)


Ocenjivanje

Uslov da bi se ispit smatrao položenim:

K1 >= 15

K2 >= 15

Ispit > 0

K1 + K2 + Ispit >= 51,

gde K1 i K2 označavaju kolokvijum 1 i 2, respektivno.

Tek kada je gore navedeni uslov ispunjen, dodaje se prisustvo

Last modified: Friday, 15 February 2019, 9:21 AM