Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Prof. dr Violeta TomaševićDoc. dr Ivan Milovanović
email: vitomasevic@singidunum.ac.rs email
konsultacije:  konsultacije: 
petak *, 14 - 15h, zbornica
* po završetku predavanja

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
petak *, 10 - 14h, učionica 2
* nastava se održava svakog drugog petka
počevši od 4.10.2019.Literatura:

  • Udžbenik
  • Prezentacije sa stranice predmeta
  • PDF materijali sa vežbi
  • Video snimci sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Monday, 30 September 2019, 2:34 PM