Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Doc. dr Radmila Suzić Jovana Bošković, master
rsuzic@singidunum.ac.rs email: boskovicj@singidunum.ac.rs
konsultacije: sreda 17.00 - 18.00h konsultacije: ponedeljak 19.00 - 20.00h
https://meet.google.com/vdm-xapx-hxd
https://meet.google.com/tir-hork-txd

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
sreda Petak
13.00 - 15.00 13.00 - 15.00
Učionica S13 Amfiteatar A03

Literatura:

  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • Materijali sa G-diska
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Thursday, 24 September 2020, 1:57 PM