Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Prof. dr Valentina Boskovic MarkovicJasna Petrović, MA
email vboskovic@singidunum.ac.rs email: jpetrovic@singidunum.ac.rs
konsultacije: sreda, 18.00-19.00h, Danijelova, II sprat; 
utorak, 11.00-12.00h, Kumodraska, sala 042

konsultacije: utorak 14.00 - 15.00, Danijelova, I sprat
AsistentAsistent
Nina Pantelić, M.A.Jovana Bošković, MA
email: npantelic@singidunum.ac.rsemail: boskovicj@singidunum.ac.rs

office hours:  Thursdays, 18.00-19.00h, https://meet.google.com/ibp-ejnq-kqr 

office hours: Tuesdays, 12.00 - 13.00: 16:00 - 17:00h via Microsoft Teams; 

Asistent

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 10
Predavanja Vežbe
Akademsko pisanje Veština govorenja
ponedeljak, 13.00-15.00h utorak, 10.00 - 12.00h
Amfiteatar A3 Amfiteatar A3

VežbeVežbe
Integrisane veštineVeština usmenog prevođenja
ponedeljak, 15.00 - 17.00hThursdays 17.00 - 19.00
Amfiteatar A01Amfiteatar A3


Vežbe
Veština književnog prevođenja
ponedeljak, 13.00 - 15.00h
Amfiteatar A01

Literatura:

  • Slajdovi sa predavanja
  • H.Q.Mitchell, Marileni Malkogianni Pioneer level C1/C1+, MM Publications
  • PDF materijali sa vežbi
  • Video snimci sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Tuesday, 27 October 2020, 12:39 AM