Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Mladen Veinović Milan Tair
mveinovic@singidunum.ac.rs mtair@singidunum.ac.rs
konsultacije: Pogledajte ovde konsultacije: Pogledajte ovde


Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
Pogledajte zvanični raspored predavanja Pogledajte zvanični raspored predavanjaLiteratura:

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Friday, 5 July 2019, 6:26 PM