Silabus

U narednoj listi možete se nalazi gradivo koje je obuhvaćeno ovim predmetom. Brojevi označavaju nastavnu jedinicu, odnosno, jednu nedelju

 1. O predmetu. Osnovni pojmovi.
 2. Tekst
 3. Slike (vektorska i rasterska grafika)
 4. Zvuk
 5. Animacija
 6. PRVI kolokvijum - datum možete da pronađedete u akademskom kalendaru (na sajtu fakulteta)
 7. Video
 8. Dizajn za WWW – HTML5
 9. Dizajn za WWW – CSSS3
 10. Kreiranje multimedijalnog sadržaja
 11. Internet i multimedija
 12. DRUGI kolokvijum - datum možete da pronađedete u akademskom kalendaru (na sajtu fakulteta)
 13. Planiranje i troškovi multimedijalnog projekta
 14. Dizajniranje i proizvodnja multimedijalnog projekta
 15. Sadržaj multimedijalnog projekta i njegova isporuka korisnicima🔔❓

-------------------------------------------------------------------


VAŽNO: Često postavljana pitanja 


Pre slanja mejla predmetnim profesorima, proveriti da li se Vaše pitanje i odgovor nalaze na listi ispod

Sekcija "Često postavljana pitanja" se konstantno ažurira informacijama koje eventualno nisu evidentirana. Ukoliko se Vaše pitanje ne nalazi u sekciji "Često postavljana pitanja" - obratite se putem mejla, a ukoliko Vaše pitanje može da pomogne i ostalim koleginicama i kolegama, biće uključeno u ovu listu.


-------------------------------------------------------------------Pitanje broj 1.

Kada sam položio ispit? 

Odgovor: Ispit se smatra položenim ako student na svim proverama znanja (I, II kolokvijum i završni ispit) osvoji najmanje 51 poen. 


Pitanje broj 2.

Da li se smatra da je predmet položen ako na nekom od kolokvijuma nisam ostvario više od 15 poena, a u zbiru imam više od 51 poen?

Odgovor: Ne. Kolokvijumi moraju da budu položeni, odnosno, da imate ostvarenih petnaest (15) ili više poena.Pitanje broj 3.

Da li mogu poeni za prisustvo da zamene bodove sa kolokvijuma?

Odgovor: Ne.


Pitanje broj 4.

Ukoliko imam ukupan broj poena 51, zajedno sa poenima sa prisustva, da li sam u tom slučaju položio/la predmet?

Odgovor: Ne. Potrebno je da u zbiru svih delova gradiva (prvi, drugi i ispitni deo) imate ostvaren minimum 51 poen.


Pitanje broj 5.

Kada mi se boduju poeni za prisustvo?

Poeni za prisustvo se boduju tek kada je ostvaren minimalni rezultati iz pitanja broj 4. 


Pitanje broj 6.

Da li postoji prag prolaznosti na ispitu?

Ne. Računa se ostvaren jedan bod. U tom slučaju minimalni ukupni zbir sa kolokvijuma mora da iznosi 50 poena.


Pitanje broj 7.

Kako se ostvaruju poeni na vežbama i predavanjima?

Bodovanje prisustva se definiše početkom semestra. Najčešće se prisustvo evidentira u jednom trenutku na času, nasumičnom proverom. Dodatno, poeni za prisustvo mogu da budu zadaci koje predmetni profesor ili predmetni asistent zadaju. Predmetni profeso i predmetni asistent zadržavaju apsolutno pravo da provere validnost poena ili definišu novo pravilo u specifičnim pojedinačnim situacijama. Predmetni profesor i predmetni asistent zadržavaju potpuno pravo da na osnovu nečijih predthodnih aktivnosti (tokom izvođenja nastave ili vežbi) ponude studentu da uradi dodatni zadatak kako bi nadoknadio eventualne poene. Te situacije moraju da budu potpuno opravdane i ne podrazumeva se da će takva molba uvek biti prihvaćena. Ukoliko semestralni projekat ne ispunjava zahteve, možete da ponovite, ali 70% projektnog zahteva mora da bude promenjeno. Ne može minimalno da se dopuni postojeći projekat, već mora da bude potpuno različit.


Pitanje broj 8.

Da li poeni mogu da se nadoknade kada se završi semestralna nastava?

Odgovor: ne. Redovna nastava je vreme kada se vodi računa o poenima. Kraj nastave nije ni vreme ni mesto za nadoknadu poena.


Pitanje broj 9.

Zaposlen/a sam, ne mogu da prisustvujem predavanjima/vežbama. Kako da ostvarim poene za prisustvo?

Odgovor: Početkom semestra se javite predmetnom profesoru ili predmetnom asistentu kako bi se za Vas definisao određeni projekat. Projekat se brani usmeno, prezentuje se. Temu definiše predmetni profesor ili predmetni asistent. Uz prezentaciju projekta potrebno je da se dostavi i projektna dokumentacija. Projektna dokumentacija ne sme da bude manja od 10 stranica teksta, uz priložene slike. Temu projekta birate na početku semestra i imate na raspolaganju petnaest nedelja da je pripremite. Sa svim pauzama i praznicima, to je više od dva meseca u zimskom, a više od tri meseca u letnjem semestru Za sve nedoumice i nejasnoće predmetni profesor i asistent stoje na raspolaganju. 


Pitanje broj 10.

Krajem semestra sam se upisao/la na fakultet, da li mogu da ostvarim poene za prisustvo?

Odgovor: uz validnu dokumentaciju i eventualnu potvrdu studentske službe, javite se predmetnom profesoru ili predmetnom asistentu oko dogovora. 


Pitanje broj 11.

Da li postoji preduslov da izađem na ispit?

Odgovor: Ne. Na ispit možete da izađete bez položenog ni jednog dela gradiva. Morate da vodite o računa o vremenskom ograničenju koje imamo na raspolaganju. Ne znači da u istom roku imate dovoljno vremena da u tom slučaju polažete sva tri dela.


Pitanje broj 12.

Koliki je ukupan broj poena koji mogu da ostvari na aktivnosti?

Odgovor: ukupan broj poena je do deset. Pet poena na predavanjima, pet na vežbama.


Pitanje broj 13.

Koje gradivo je potrebno da spremim za kolokvijume i ispit?

Odgovor: Sve na POČETNOJ STRANICI predmeta je apsolutno ažurno. Informišite se na početnoj stranici.


Pitanje broj 14.

U kom terminu se popravljaju kolokvijumi?

Odgovor: Popravni prvog ili drugog (ili oba) kolokvijuma se popravljaju uvek u petnaestoj nedelji nastave - poslednji termin vežbi / predavanja. Zvanično obaveštenje će biti postavljeno na stranicu predmeta, u vezi sa satnicom.


Pitanje broj 15.

Da li u terminu drugog kolokvijuma mogu da popravljam prvi kolokvijum?

Odgovor: Ne. U terminu drugog kolokvijuma radi se samo drugi. U nedelji predviđenoj za popravne testove možete da popravljate prethodni deo gradiva.


Pitanje broj 16.

Da li moram da prijavim ispit, ukoliko u ispitnom roku polažem samo kolokvijume?

Odgovor: apsolutno da. Za sve delove gradiva koji se polažu u terminu ispita mora da se prijavi ispit. 


Pitanje broj 17.

Na stranici predmeta se ne nalazi termin kolokvijuma, popravnog kolokvijuma ili ispita. Gde mogu da nađem raspored?

Odgovor: rasporedi se nalaze na sajtovima fakulteta. Na stranici predmeta ćete naći eventualne specifične grupe, ukoliko se formiraju ili neku važnu promenu u rasporedu. Rasporedi se nalaze na sajtu fakulteta pod sekcijom iz glavne linije menija: STUDENTI > RASPOREDI > birate ponuđenu potrebnu opciju.


Pitanje broj 18.

Fali mi poen ili više za veću ocenu. Da li mogu da odgovaram usmeno?

Odgovor: za ovo pitanje javite se direktno predmetnom profesoru putem mejla.


Pitanje broj 19.

Profesionalno se bavim sportom. Da li mogu da nadoknadim poene za prisustvo?

Odgovor: da. Javite se predmetnom profesoru ili predmetnom asistentu.

Last modified: Thursday, 9 July 2020, 1:50 PM