Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Prof. dr Branislav Banić Ime i prezime, master
email: bbanic@singidunum.ac.rs email
konsultacije: utorak - 10.00 - 11.00 konsultacije:
Zbornica za konsultacije I sprat Zbornica za konsultacije I sprat

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja: Vežbe: 

Utorak: 0900 - 1130
A 23, Danijelova 32 

Utorak:1230 - 1430 sala br. 3.
Zavod za sport i medicinu sporta, Kneza Višeslava 72.Literatura:

  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • Video snimci sa vežbi
  • Internet
  • Knjiga Samoodbrana, B. Banić (2019.)

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Thursday, 7 May 2020, 9:41 AM