Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Mirjana Stakić SavkovićIvana Đerić 
email mstakicsavkovic@singidunum.ac.rs email
idjeric@singidunum.ac.rs
konsultacije: sreda 16.00 - 17.00 konsultacije:
sreda 19.00 - 20.00
zbornica na I spratu, Danijelova 32  zbornica na I spratu, Danijelova 32

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
utorak 16.00 - 17.00 A22 utorak
petak 15.00 - 17.00 A23 15.00 - 16.00

Amfiteatar A11

Literatura:

  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • Video snimci sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Last modified: Saturday, 14 March 2020, 6:01 PM