Posts made by Marko Šarac

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 27 ()
Picture of Marko Šarac
by Marko Šarac - Friday, 11 December 2020, 12:54 PM
 

Za četvrtak 17.12.2020. u 12:30 časova zakazan je termin prvog kolokvijuma iz predmeta Internet marketing.

I kolokvijum sastoji se od elektronskog testa koji sadrži 30 pitanja i 15 minuta za izradu.
Test će sadržati pitanja iz sledećih prezentacija i oblasti pokrivenih udžbenikom i prezentacijama:

01 Osnove
02 Tipovi Web sajtova
03 Društveni mediji i sajtovi za umrežavanje
Sekcija files, gradivo za prvi kolokvijum

Studenti koje nastavu prate u Novom Sadu test pokreću na linku: https://testns.singidunum.ac.rs/
Studenti koje nastavu prate u Beogradu test pokreću na linku: https://testus.singidunum.ac.rs/

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom.
 • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
 • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač.
 • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
 • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.
 • Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.
 • Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.
Napomena:
Zaposleni studenti mogu raditi elektronske testove u terminu 20:00 na već pomenutim linkovima uz prethodno regulisan status zaposlenog studenta.


Picture of Marko Šarac
by Marko Šarac - Wednesday, 25 November 2020, 12:11 PM
 

Poštovane koleginice i kolege,

Za utorak 01.12.2020. zakazan je termin kvalifikacionog testa iz predmeta Računarski sistemi.

I deo se radi u formi elektronskog testa. Vreme izrade kolokvijuma je 25 minuta, test sadrži 30 pitanja.

Dodatno : Test počinje u 16:35

I deo (I kolokvijum) obuhvata gradivo formulisano na osnovu udžbenika "Osnovi arhitekture i organizacije računara" (https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/43020-osnovi-arhitekture-i-organizacije-racunara) kao i gradiva iz prezentacija sa predavanja, sekcija predavanja, prvi kolokvijum.

Gradivo predviđeno udžbenikom obrađeno je kroz poglavlja: Matematičke osnove, Logička kola, Logičke funkcije uključujući i minimizaciju Karnoovih karti.

II deo se radi u formi elektronskog testa. Vreme izrade kolokvijuma je 20 minuta, test sadrži 30 pitanja.

Dodatno : Test počinje u 16:35

II deo (II kolokvijum) obuhvata gradivo vezano za prvi deo Linux kursa (od 1 do 9 poglavlja) i polaže se u formi elektronskog testa. (30 poena)


III deo se radi u formi elektronskog testa. Vreme izrade kolokvijuma je 20 minuta, test sadrži 30 pitanja.

Dodatno :

1) Test (30 pitanja) počinje u 17:03

 2) Test (15 pitanja) za studente koji su odbranili projekat počinje u 17:03


Završni deo (teorijski deo) iz predmeta Računarski sistemi formulisan je na osnovu knjige Osnovi računarske tehnike (https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40734-osnovi-racunarske-tehnike/693), konkretno poglavlja:

6. Osnovi organizacije računara

7. Personalni računar

Pitanja za završni ispit pored navedenih oblasti iz udžbenika formulisana su i na osnovu propratnih prezentacija sa stranice predmeta, sekcija završni ispit.

RS 7 - Organizacija računara

RS 8 - PC I

RS 9 - PC II

RS 10 - PC III

Završni deo je u formi elektronskog testa sa ponuđenim odgovorima.

Testovi će se realizovati putem elektronske platforme mTutor, pristupom putem linka: https://testus.singidunum.ac.rs/

Ukoliko se radi popravni nekog od delova, merodavan je poslednji ostvareni rezultat.

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom. preporučeno je korišćenje kamere, student će dobiti obaveštenje da je korišćenje kamere preporučeno za davanje veće validnosti rezultatu testa, ali da svakako može da pokrene test i bez kamere, s tim da će tada profesori imati pravo i obavezu da usmeno ispitaju studente kako bi potvrdili njihov rezultata, koji studenti na taj način dodatno i efektivno brane. Studenti koji budu radili bez kamere ili slika sa kamere bude bez mogućnosti identifikacije studenta biće pozvani na usmenu dopunu rezultata testa putem Google Meet linka koji je potrebno da posete sa uređaja koji poseduje kameru (mobilni telefon) (Google Meet aplikacija je besplatna i dostupna za sve mobilne uređaje) https://meet.google.com/rwu-cadg-geh 

 • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
 • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač. 
 • Preporuka je da za test pripremite i prazan papir i olovku kao bi mogli da zapišete i breže rešavate probleme. Papir naravno nećete predavati.
 • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
 • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.
 • Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.
 • Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor ili asistent biće dostupan na Google Meet platformi kako bi odgovorio na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem. Link za Google Meet : https://meet.google.com/jnp-yvyc-owq

Objedinjeni rezultati kolokvijuma biće objavljeni u četvrtak 03.12.2020. na stranici predmeta.

Želimo vam srećan i uspešan rad.(Uredio/la Jelena Gavrilović - izvorno objavljeno sreda, 17. jun 2020., 14:13)

(Uredio/la Jelena Gavrilović - izvorno objavljeno ponedeljak, 22. jun 2020., 13:33)

(Uredio/la Jelena Gavrilović - izvorno objavljeno ponedeljak, 22. jun 2020., 13:39)

(Uredio/la Jelena Gavrilović - izvorno objavljeno ponedeljak, 6. jul 2020., 10:21)

(Uredio/la Jelena Gavrilović - izvorno objavljeno ponedeljak, 6. jul 2020., 13:15)

(Uredio/la Jelena Gavrilović - izvorno objavljeno četvrtak, 10. septembar 2020., 12:59)

(Uredio/la Jelena Gavrilović - izvorno objavljeno petak, 23. oktobar 2020., 11:24)


 

Poštovane koleginice i kolege,

Za utorak 01.12.2020. u 12:05 časova zakazan je termin kvalifikacionog testa iz predmeta Računarski sistemi.


I deo se radi u formi elektronskog testa. Vreme izrade kolokvijuma je 25 minuta, test sadrži 30 pitanja.

NAPOMENA:

Test je dostupan od 12:05

I deo (I kolokvijum) obuhvata gradivo formulisano na osnovu udžbenika "Osnovi arhitekture i organizacije računara" (https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/43020-osnovi-arhitekture-i-organizacije-racunara) kao i gradiva iz prezentacija sa predavanja, sekcija predavanja, prvi kolokvijum.

Gradivo predviđeno udžbenikom obrađeno je kroz poglavlja: Matematičke osnove, Logička kola, Logičke funkcije uključujući i minimizaciju Karnoovih karti.


II deo se radi u formi elektronskog testa. Vreme izrade kolokvijuma je 20 minuta, test sadrži 30 pitanja. 

II deo (II kolokvijum) obuhvata gradivo vezano za prvi deo Linux kursa (od 1 do 9 poglavlja) i polaže se u formi elektronskog testa. (30 poena)

NAPOMENA:

Test je dostupan od 12:05


III deo se radi u formi elektronskog testa. Vreme izrade kolokvijuma je 20 minuta, test sadrži 30 pitanja.

NAPOMENA:

1) Test je dostupan od 12:05

2) Test za studente koji su odbranili projekat ( test od 15 pitanja) je dostupan od 12:05

Završni deo (teorijski deo) iz predmeta Računarski sistemi formulisan je na osnovu knjige Osnovi računarske tehnike (https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/40734-osnovi-racunarske-tehnike/693), konkretno poglavlja:


6. Osnovi organizacije računara

7. Personalni računar


Pitanja za završni ispit pored navedenih oblasti iz udžbenika formulisana su i na osnovu propratnih prezentacija sa stranice predmeta, sekcija završni ispit.

RS 7 - Organizacija računara

RS 8 - PC I

RS 9 - PC II

RS 10 - PC III

Završni deo je u formi elektronskog testa sa ponuđenim odgovorima.


Testovi će se realizovati putem elektronske platforme mTutor, pristupom putem linka: https://testns.singidunum.ac.rs/

Ukoliko se radi popravni nekog od delova, merodavan je poslednji ostvareni rezultat.


Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom. preporučeno je korišćenje kamere, student će dobiti obaveštenje da je korišćenje kamere preporučeno za davanje veće validnosti rezultatu testa, ali da svakako može da pokrene test i bez kamere, s tim da će tada profesori imati pravo i obavezu da usmeno ispitaju studente kako bi potvrdili njihov rezultata, koji studenti na taj način dodatno i efektivno brane. Studenti koji budu radili bez kamere ili slika sa kamere bude bez mogućnosti identifikacije studenta biće pozvani na usmenu dopunu rezultata testa putem Google Meet linka koji je potrebno da posete sa uređaja koji poseduje kameru (mobilni telefon) (Google Meet aplikacija je besplatna i dostupna za sve mobilne uređaje) https://meet.google.com/rwu-cadg-geh 

 • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
 • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač. 
 • Preporuka je da za test pripremite i prazan papir i olovku kao bi mogli da zapišete i breže rešavate probleme. Papir naravno nećete predavati.
 • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
 • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.
 • Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.
 • Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor ili asistent biće dostupan na Google Meet platformi kako bi odgovorio na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem. Link za Google Meet :  https://meet.google.com/rwu-cadg-geh ili https://meet.google.com/jnp-yvyc-owq

Objedinjeni rezultati kolokvijuma biće objavljeni u četvrtak 03.12.2020. na stranici predmeta.

Želimo vam srećan i uspešan rad.(Uredio/la Jelena Gavrilović - izvorno objavljeno sreda, 17. jun 2020., 14:12)

(Uredio/la Jelena Gavrilović - izvorno objavljeno ponedeljak, 6. jul 2020., 10:21)

(Uredio/la Jelena Gavrilović - izvorno objavljeno četvrtak, 10. septembar 2020., 12:59)

(Uredio/la Jelena Gavrilović - izvorno objavljeno petak, 23. oktobar 2020., 13:56)


 

U prilogu se nalaze objedinjeni rezultati polaganja 18.09.2020.

 • PDF dokument sadrži kumulativne rezultate i predlog ocene koja će biti uneta u sistem. Ukoliko ste ostvarili više od 51 poen, a ipak ne želite da ocena bude unesena u sistem (kako bi polagali u nekom od narednih rokova) potrebno je da kontaktirate predmetnog profesora putem maila do srede 23.09.2020. sa zahtevom za poništenje ocene.

Poeni za prisustvo obračunavaju se tek kada poeni za ispitne delove u zbiru čine 51 ili više poena. Ispit se smatra položenim tek kada poeni sa ispitnih delova u zbiru imaju 51 i više poena. Prvi i drugi kolokvijum smatraju se položenim ukoliko imaju 15 ili više poena.

Zamolio bih da ne šaljete mailove sa informacijom koliko bodova Vam fali do određene ocene, pravila polaganja jasno su istaknuta na stranici predmeta. Zahvaljujemo se na razumevanju. 

U prilogu se nalaze objedinjeni rezultati polaganja 15.09.2020.

 • PDF dokument sadrži kumulativne rezultate i predlog ocene koja će biti uneta u sistem. Ukoliko ste ostvarili više od 51 poen, a ipak ne želite da ocena bude unesena u sistem (kako bi polagali u nekom od narednih rokova) potrebno je da kontaktirate predmetnog profesora putem maila do četvrtka 17.09.2020. sa zahtevom za poništenje ocene.

Poeni za prisustvo obračunavaju se tek kada poeni za ispitne delove u zbiru čine 51 ili više poena. Ispit se smatra položenim tek kada poeni sa ispitnih delova u zbiru imaju 51 i više poena. Prvi i drugi kolokvijum smatraju se položenim ukoliko imaju 15 ili više poena.Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 27 ()