Posts made by Aleksa Panić

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

Poštovane koleginice i kolege,

Usled proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije i zabrane okupljanja koja onemogućava održavanje nastave u prostorijama Univerziteta Singidunum, prema ranije određenim rasporedima, Univerzitet Singidunum je obezbedio studentima mehanizam praćenja nastave od kuće korišćenjem platforme Google Meet.

Omogućeno je da na video linku možete, prema rasporedu nastave (ponedeljak, sreda, petak od 17 časova), da uživo pratite vežbe iz predmeta Tematski turizam

  • https://meet.google.com/hft-skoy-nnx

Studenti su u obavezi da se prijave na video platformu koristeći broj indeksa, ime i prezime.

  • npr: 2018111444 Petar Petrović

Takođe, snimljeni materijali će biti blagovremeno objavljeni na Stranici predmeta.

Što se konsultacija tiče, one će biti u redovnom terminu, utorkom od 19-20 časova putem emaila ili bilo kog drugog sredstva komunikacije (Skype, Hangouts i sl.), koji vama bude odgovarao. Ovde je link za pristup putem Hangouts Meet na kome ću biti aktivan u vreme konsultacija: 

      https://meet.google.com/ayi-gdki-vng


Za sve dalje informacije stojim na raspolaganju putem emaila apanic@singidunum.ac.rs 

Pozdrav,

Aleksa Panić 


Poštovane koleginice i kolege,

Usled proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije i zabrane okupljanja koja onemogućava održavanje nastave u prostorijama Univerziteta Singidunum, prema ranije određenim rasporedima, Univerzitet Singidunum je obezbedio studentima mehanizam praćenja nastave od kuće korišćenjem platforme Google Meet.

Omogućeno je da na video linku možete  petkom u 12h, prema rasporedu nastave da uživo pratite vežbe iz predmeta Turizam i prostor.

  • https://meet.google.com/xiu-evjn-jws

Studenti su u obavezi da se prijave na video platformu koristeći broj indeksa, ime i prezime.

  • npr: 2018111444 Petar Petrović

Takođe, snimljeni materijali će biti blagovremeno objavljeni na Stranici predmeta.

Što se konsultacija tiče, one će biti u redovnom terminu, utorkom od 19-20 časova putem emaila ili bilo kog drugog sredstva komunikacije (Skype, Hangouts i sl.), koji vama bude odgovarao. Ovde je link za pristup putem Hangouts Meet na kome ću biti aktivan u vreme konsultacija: Za sve dalje informacije stojim na raspolaganju putem emaila apanic@singidunum.ac.rs 

Pozdrav,

Aleksa PanićPage: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10