Posts made by Aleksa Panić

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()
Picture of Aleksa Panić
by Aleksa Panić - Friday, 22 January 2021, 6:13 PM
 

Poštovane koleginice i kolege,

Ispit u februarskom roku održaće se 09.02.2021. sa početkom u 17h.
Koristite Microsof Teams platformu, a ispitu pristupite na isti nacin kao i konsultacijama.
Za sva pitanja možete se obratiti putem mejla, na:

ajovancaistakic@singidunum.ac.rs ili apanic@singidunum.ac.rs

Srdačan pozdrav,


 

Poštovane koleginice i kolege,

Ispit iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima zakazan je za 09.02.2021. godine sa početkom u 19:40 časova.
Ispit se polaže elektronskim putem u vidu tri elektronska testa.
Studenti moraju položiti I i II kolokvijum i u ukupnom zbiru ostvariti preko 51 poen kako bi im ocena bila evidentirana.

Pravo izlaska i polaganja imaju samo studenti koji su prijavili ispit.

Studenti su u obavezi da se pridržavaju svih uputstva koja su naznačena pre započinjanja testa. Za potrebe polaganja neophodno je polagati sa uređaja koji ima omogućen pristup kameri. Studenti koji nisu u prilici da obezbede polaganje uz pristup kameri mogu pisati molbu da im se omogući polaganje na univerzitetu.

Zaposleni studenti polažu istog dana u istom terminu, uz iste instrukcije.

Srdačan pozdrav,


 

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu su rezultati ispita iz tekućeg ispitnog roka.

Za sva pitanja i eventualne sugestije pišite na apanic@singidunum.ac.rs

Srdačan pozdrav, 

Poštovane koleginice i kolege,

Ispit iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima zakazan je za 19.01.2021. godine sa početkom u 19:40 časova.
Ispit se polaže elektronskim putem u vidu tri elektronska testa.
Studenti moraju položiti I i II kolokvijum i u ukupnom zbiru ostvariti preko 51 poen kako bi im ocena bila evidentirana.

Pravo izlaska i polagajna imaju samo studenti koji su prijavili ispit.

Studenti su u obavezi da se pridržavaju svih uputstva koja su naznačena pre započinjanja testa. Za potrebe polaganja neophodno je polagati sa uređaja koji ima omogućen pristup kameri. Studenti koji nisu u prilici da obezbede polaganje uz pristup kameri mogu pisati molbu da im se omogući polaganje na univerzitetu.

Zaposleni studenti polažu istog dana u istom terminu, uz iste instrukcije.

Srdačan pozdrav,


 

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu su rezultati ispita iz tekućeg ispitnog roka.

Za sva pitanja i eventualne sugestije pišite na apanic@singidunum.ac.rs

Srdačan pozdrav,Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()