Posts made by Aleksa Panić

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()
 

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu su rezultati ispita iz tekućeg ispitnog roka.

Za sva pitanja i eventualne sugestije pišite na apanic@singidunum.ac.rs

Srdačan pozdrav, 

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu su rezultati ispita iz tekućeg ispitnog roka.

Za sva pitanja i eventualne sugestije pišite na apanic@singidunum.ac.rs

Srdačan pozdrav,Picture of Aleksa Panić
by Aleksa Panić - Wednesday, 14 April 2021, 11:40 AM
 

Poštovane koleginice i kolege,

Prvi kolokvijum će biti realizovan putem elektronske platforme mTutor dana 13.04.2021. od 12 časova, dok je termin za zaposlene istog dana od 20 časova putem sledećeg linka:

https://test.singidunum.ac.rs/

Za pristup mTutor sistemu koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2018123456. Nakon prijave odaberite test i pokrenite rad testa.

Preporučuje se da tokom testiranja kamera bude uključena.

Ukoliko budete imali nekih pitanja, možete nas kontaktirati putem mejla: ajovancaistakic@singidunum.ac.rs i apanic@singidunum.ac.rs

Srdačan pozdrav,

Ana Jovancai Stakić

Aleksa Panić 

Poštovane koleginice i kolege,

Ispit iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu zakazan je za 05.05.2021. godine sa početkom u 19:40 časova.
Ispit se polaže elektronskim putem u vidu tri elektronska testa.
Studenti moraju položiti I i II kolokvijum i u ukupnom zbiru ostvariti preko 51 poen kako bi im ocena bila evidentirana.

Pravo izlaska i polaganja imaju samo studenti koji su prijavili ispit.

Pristup polaganju omogućen je putem linka https://testus.singidunum.ac.rs
Studenti su u obavezi da se pridržavaju svih uputstva koja su naznačena pre započinjanja testa. Za potrebe polaganja neophodno je polagati sa uređaja koji ima omogućen pristup kameri. Studenti koji nisu u prilici da obezbede polaganje uz pristup kameri mogu pisati molbu da im se omogući polaganje na univerzitetu.

Zaposleni studenti polažu istog dana u istom terminu, uz iste instrukcije.

Srdačan pozdrav,


 

Poštovane koleginice i kolege,

Ispit iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu zakazan je za 05.05.2021. godine sa početkom u 19:40 časova.

Ispit se polaže elektronskim putem u vidu tri elektronska testa.

Studenti moraju položiti I i II kolokvijum i u ukupnom zbiru ostvariti preko 51 poen kako bi im ocena bila evidentirana.

Pravo izlaska i polaganja imaju samo studenti koji su prijavili ispit.

Pristup polaganju omogućen je putem sledećeg linka:


Studenti su u obavezi da se pridržavaju svih uputstva koja su naznačena pre započinjanja testa. Za potrebe polaganja neophodno je polagati sa uređaja koji ima omogućen pristup kameri. Studenti koji nisu u prilici da obezbede polaganje uz pristup kameri mogu pisati molbu da im se omogući polaganje na univerzitetu.

Zaposleni studenti polažu istog dana u istom terminu, uz iste instrukcije.

Srdačan pozdrav,


Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()