Posts made by Timea Bezdan

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()
Picture of Timea Bezdan
by Timea Bezdan - Saturday, 23 May 2020, 9:56 AM
 

Poštovane kolege, 

u prilogu se nalazi obaveštenje o bodovima stečenim na drugom kolokvijumu.

S poštovanjem, 

Timea Bezdan

Napomena: Kolege sa markiranim brojem indeksa treba usmeno da povrde bodove, iz nekoliko mogućih razloga: lice im se nije videlo za vreme kolokvijuma, nosili su slušalice ili su slike sa kamere potpuno crne.

To možete da uradite u sredu 17-18h ili u petak 12:30-13h na https://meet.google.com/hdc-piyt-onk, uz obaveznu kameru.


(Uredio/la Gordana Dobrijević - izvorno objavljeno subota, 23. maj 2020., 01:03)


 

Poštovane kolege i kolegenice,

u prilogu su rezultati prvog popravnog kolokvijuma.

Srdačan pozdrav,

Timea


 

Poštovane kolege i koleginice,

u prilogu se nalaze rezultati kvalifikacionog testa.

Srdačan pozdrav,

Timea Bezdan


 

Poštovane kolege i koleginice, 

u prilogu se nalaze rezultati prvog kolokvijuma, održanog 10.04.2020.


Želim vam lep vikend!


Srdačan pozdrav,

Timea BezdanPicture of Timea Bezdan
by Timea Bezdan - Thursday, 2 April 2020, 2:39 PM
 

Poštovane koleginice i kolege,

U petak  10. aprila 2020. godine održaće se prvi kolokvijum iz predmeta Menadžment. Kolokvijum se radi u formi elektronskog testa. Vreme izrade kolokvijuma je 15 minuta, test sadrži 30 pitanja.

Studenti će biti raspoređeni prema brojevima indeksa na sledeći način:

Softversko i informaciono inženjerstvo
17:00h - studenti sa parnim brojevima indeksa
17:20h - studenti sa neparnim brojevima indeksa

Informacione tehnologije
19:00h - studenti sa parnim brojevima indeksa
19:30h - studenti sa neparnim brojevima indeksa


Molim vas da ispoštujete grupe kako sistem ne bi bio preopterećen i kolokvijum bi mogao da se odvija nesmetano. Studenti koji će pokrenuti test u terminu grupe u koju nisu raspoređeni, oni će biti diskvalifikovani i njihov test će biti poništen.

Kolokvijum će se realizovati putem elektronske platforme mTutor, pristupom putem linka: https://testus.singidunum.ac.rs/. Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja. Platforma mTutor ima zaštitne mehanizme od malverzacija i ukoliko platforma mTutor detektuje takav pokušaj, test će se prekuniti automatski.

  • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
  • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač.
  • Za vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
  • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.
  • Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.
  • Za prijavu na sistem koristi broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2019123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

Sve vreme trajanja kolokvijuma, profesor i asistent će biti dostupni na Google Meet platformi preko sledećeg linka: https://meet.google.com/hdc-piyt-onk. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se bude javio neki problem.

Rezultati kolokvijuma biće objavljeni do kraja nedelje na stranici predmeta.

Želim vam svima srećan i uspešan rad!

Timea Bezdan


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()