Discussions started by Uroš Arnaut

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 32 ()
 

Poštovane koleginice i kolege,

Za utorak, 09.06.2020. u 09:00 časova zakazan je popravni prvog i drugog kolokvijuma iz predmeta Zaštita informacionih sistema.

Prvo se pristupa polaganju elektronskog testa, a zatim se pristupa polaganju praktičnog dela. Teorija (elektronski test) nosi 10 poena, praktični deo nosi 20 poena.

Satnica:

 • Prvi kolokvijum 
 1. 09:05 prisputa se platformi za elektronsko testiranje na ovom linku. Vreme na raspolaganju za rad je 15 minuta.
 2. 09:25 prisputa se platformi Google meet za izradu praktičnog zadataka na ovom linku. Vreme na raspolaganju za rad je 20 minuta.
 • Drugi kolokvijum 
 1. 10:05 prisputa se platformi za  elektronsko testiranje na ovom linkuVreme na raspolaganju za rad je 15 minuta.
 2. 10:25 prisputa se platformi Google meet za izradu praktičnog zadataka na ovom linkuVreme na raspolaganju za rad je 25 minuta.

Instrukcije za preuzimanje radova i slanje radova će ostati isti i biće ponovljeni u 09:25 za prvi kolokvijum i u 10:25 za drugi kolokvijum. Radovi koji budu poslati na email asistentu ili profesoru neće biti uvaženi, osim u slučaju kada je to odobreno zbog tehničkih problema.

Gradivo za kolokvijume sadrži pitanja iz knjige "Kriptologija 1", kao i sa prezentacija i praktičnih primera sa stranice predmeta iz sekcije Predavanja – gradivo za prvi kolokvijum, gradivo za drugi kolokvijum, kao i iz materijala koji se nalaze u sekciji Vežbe – gradivo za prvi kolokvijum i gradivo za drugi kolokvijum.

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom.

 • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
 • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox Internet pregledač.
 • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pregledač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.

⚠️ Maksimalno kašnjenje za početak testa je 5 minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.

Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

⚠️ Napomene:

 • Za elektronski test obavezna je upotreba kamere za davanje validnosti rezultatu testa.
 • Studenti će moći da pokrenu test i bez odobravanja pristupa kameri (ukoliko nemaju raspoloživu kameru na računaru). U tom slučaju, student treba da instalira Google Meet aplikaciju na mobilnom telefonu i aktivira je za vreme izrade kolokvijuma prijavljivanjem na link na kome će biti aktivni profesor i asistenthttps://meet.google.com/afo-oxmr-wbo
 • Međutim, u slučaju da student ne pokrene test sa odobrenjem korišćenja kamere, profesor će zakazati usmenu odbranu rezultata testa, video prenosom preko Google Meet platforme, sa obaveznim korišćenjem kamere sa strane studenta za vreme trajanja usmenog ispitivanja.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor i asistent biće dostupni na Google Meet platformi kako bi odgovorili na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem ili ukoliko koristite mobilnu Google Meet aplikaciju za davanje validnosti testu. Link za Google Meet: https://meet.google.com/afo-oxmr-wbo

Želimo vam srećan i uspešan rad.


 
Poštovane koleginice i kolege,


Naredne, XV nastavne nedelje možete da radite popravni prvog kolokvijuma u terminu vežbi. Popravni će se održati 08.06.2020. godine na drugom času. Dakle raspored je sledeći:

 • Od 10:00 održaće se redovan termin vežbi do 10:45
 • Od 11:05 održaće se popravni prvi kolokvijum (elektronski test)
 • Drugi kolokvijum se popravlja u ispitnom roku u vidu završnog projekta

Kada su u pitanju pravila vezana za polaganje prvog kolokvijuma, važe ista ona koja možete pronaći na obaveštenjima za prethodna polaganja. U daljem tekstu se možete podsetiti pravila koja su važila ranije. Uz napomenu da je obavezno korišćenje kamere.

I Kolokvijum se radi u formi elektronskog testa. Vreme izrade kolokvijuma je 25 minuta, test sadrži 30 pitanja.

Pitanja su formirana iz knjige: Razvoj mobilnih aplikacija, Android Java programiranje, Univerzitet Singidunum, M. Živković, 2020. kao i iz slajdova sa predavanja i vežbi predviđenih za prvi kolokvijum.

Gradivo obuhvaćeno prvim kolokvijumom u udžbeniku obrađeno je kroz poglavlja:

 1. Uvod,
 2. Android platforma,
 3. Android Studio
 4. Grafički korisnički interfejs
 5. Aktivnosti
 6. Niti

Gradivo obuhvaćeno prvim kolokvijumom takođe sadrži pitanja iz prezentacija i praktičnih primera sa stranice predmeta iz sekcije Predavanja – gradivo za prvi kolokvijum, kao i iz materijala koji se nalaze u sekciji Vežbe – gradivo za prvi kolokvijum.

Kolokvijum će se realizovati putem elektronske platforme mTutor, pristupom putem linka: https://test.singidunum.ac.rs/

11:05 časova za sve brojeve indeksa. Zaposleni studenti rade kolokvijum po istim pravilima kao i regularni studenti.

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom.

 • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
 • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox Internet pregledač.
 • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pregledač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.

⚠️ Maksimalno kašnjenje za početak testa je 5 minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.

Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

⚠️ Napomene:

 • Za elektronski test obavezna je upotreba kamere za davanje validnosti rezultatu testa.
 • Studenti će moći da pokrenu test i bez odobravanja pristupa kameri (ukoliko nemaju raspoloživu kameru na računaru). U tom slučaju, student treba da instalira Google Meet aplikaciju na mobilnom telefonu i aktivira je za vreme izrade kolokvijuma prijavljivanjem na link na kome će biti aktivan asistenthttps://meet.google.com/iyr-teaz-hva
 • Međutim, u slučaju da student ne pokrene test sa odobrenjem korišćenja kamere, profesor će zakazati usmenu odbranu rezultata testa, video prenosom preko Google Meet platforme, sa obaveznim korišćenjem kamere sa strane studenta za vreme trajanja usmenog ispitivanja.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor i asistent biće dostupni na Google Meet platformi kako bi odgovorili na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem ili ukoliko koristite mobilnu Google Meet aplikaciju za davanje validnosti testu. Link za Google Meet: https://meet.google.com/iyr-teaz-hva

 

Želimo vam srećan i uspešan rad.


 

Поштоване колегинице и колеге,

У прилогу се налазе резултати другог колоквијума. Поправни колоквијум ће бити организован у XV наставној недељи. За сва додатна питања можете писати асистенту на мејл: uarnaut@singidunum.ac.rs


 

Поштоване колегинице и колеге,

У прилогу се налазе резултати другог колоквијума. Поправни колоквијум ће бити организован у XV наставној недељи. За сва додатна питања можете писати асистенту на мејл: uarnaut@singidunum.ac.rs 

Поштоване колегинице и колеге,

Према прошлонедељном, усменом, договору на часу, часове који су планирани за суботу 16.05. надокнадићемо сутра (петак) 15.05. од 12.00 часова.

То занчи да ћемо прво урадити надокнаду од 12.00 часова до 14.00 часова (с обзиром на то да тад немате наставу), а затим ћемо наставити са редовном наставом од 14.00 часова до 16.00 часова.

Замолио бих Вас да се договорите и да обавестите све колеге и да ми било ко од Вас потрврди мејлом да су сви обавештени. Уколико не буду сви обавештени, наставу ћемо одржати у суботу, као што је било и планирано.

Хвала!


Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 32 ()