Discussions started by Uroš Arnaut

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 32 ()
 

Poštovane koleginice i kolege,

Zadatke možete preuzeti sa sledećih linkova:


 

Poštovane koleginice i kolege,

Za četvrtak, 16.07.2020. u 09:00 časova zakazan je kvalifikacioni test iz predmeta Zaštita informacionih sistema.

Prvo se pristupa polaganju elektronskih testova (teorija), a zatim se pristupa polaganju praktičnih delova. 

Redovni studenti:

 • Teorija - Prvi kolokvijum, Drugi kolokvijum, Kvalifikacioni test
 1. U 09:05 prisputa se platformi za elektronsko testiranje na ovom linkuVreme na raspolaganju za rad je 15 minuta po testu, a za završni kvalifikacioni test 30 minuta. Svi testovi će biti aktivni istovremeno. Testovima ćete najkasnije moći da pristupite u 09:45.
 • Zadatak
 1. Zadatak za prvi kolokvijum je u 10:05 pristupa se platformi Google meet za izradu praktičnog zadataka na ovom linkuVreme na raspolaganju za rad je 20 minuta.
 2. Zadatak za drugi kolokvijum je u 10:30 prisputa se platformi Google meet za izradu praktičnog zadataka na ovom linkuVreme na raspolaganju za rad je 20 minuta.

Zaposleni studenti:

 • Teorija - Prvi kolokvijum, Drugi kolokvijum, Kvalifikacioni test

 1. U 17:07 pristupa se platformi za elektronsko testiranje na ovom linkuVreme na raspolaganju za rad je 15 minuta po testu, a za završni kvalifikacioni test 30 minutaSvi testovi će biti aktivni istovremeno. Testovima ćete najkasnije moći da pristupite u 17:47.
 • Zadatak
 1. Zadatak za prvi kolokvijum je u 18:05 pristupa se platformi Google meet za izradu praktičnog zadataka na ovom linkuVreme na raspolaganju za rad je 20 minuta.
 2. Zadatak za drugi kolokvijum je u 18:30 pristupa se platformi Google meet za izradu praktičnog zadataka na ovom linkuVreme na raspolaganju za rad je 20 minuta.


Instrukcije za preuzimanje radova i slanje radova će ostati isti i biće ponovljeni na Google meet platformi. Radovi koji budu poslati na email asistentu ili profesoru neće biti uvaženi, osim u slučaju kada je to odobreno zbog tehničkih problema. Zadaci se šalju na platformu zadatak.singidunum.ac.rs.

Gradivo za kolokvijume sadrži pitanja iz knjige "Kriptologija 1", kao i sa prezentacija i praktičnih primera sa stranice predmeta iz sekcije Predavanja – gradivo za prvi kolokvijum, gradivo za drugi kolokvijum, kao i iz materijala koji se nalaze u sekciji Vežbe – gradivo za prvi kolokvijum i gradivo za drugi kolokvijum.

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom.

 • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
 • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox Internet pregledač.
 • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pregledač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.

⚠️ Maksimalno kašnjenje za početak testa je 5 minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.

Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

⚠️ Napomene:

 • Za elektronski test obavezna je upotreba kamere za davanje validnosti rezultatu testa.
 • Studenti će moći da pokrenu test i bez odobravanja pristupa kameri (ukoliko nemaju raspoloživu kameru na računaru). U tom slučaju, student treba da instalira Google Meet aplikaciju na mobilnom telefonu i aktivira je za vreme izrade kolokvijuma prijavljivanjem na link na kome će biti aktivni profesor i asistenthttps://meet.google.com/afo-oxmr-wbo
 • Međutim, u slučaju da student ne pokrene test sa odobrenjem korišćenja kamere, profesor će zakazati usmenu odbranu rezultata testa, video prenosom preko Google Meet platforme, sa obaveznim korišćenjem kamere sa strane studenta za vreme trajanja usmenog ispitivanja.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor i asistent biće dostupni na Google Meet platformi kako bi odgovorili na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem ili ukoliko koristite mobilnu Google Meet aplikaciju za davanje validnosti testu. Link za Google Meet: https://meet.google.com/afo-oxmr-wbo

Želimo vam srećan i uspešan rad.

(Uredio/la Mladen Veinović - izvorno objavljeno ponedeljak, 13. jul 2020., 15:44)


 

Poštovane koleginice i kolege,

Za četvrtak, 16.07.2020. u 09:00 časova zakazan je kvalifikacioni test iz predmeta Kriptologija 1.

Prvo se pristupa polaganju elektronskih testova (teorija), a zatim se pristupa polaganju praktičnih delova. 

Redovni studenti:

 • Teorija - Prvi kolokvijum, Drugi kolokvijum, Kvalifikacioni test
 1. U 09:05 prisputa se platformi za elektronsko testiranje na ovom linkuVreme na raspolaganju za rad je 15 minuta po testu, a za završni kvalifikacioni test 30 minuta. Svi testovi će biti aktivni istovremeno. Testovima ćete najkasnije moći da pristupite u 09:45.
 • Zadatak
 1. Zadatak za prvi kolokvijum je u 10:05 pristupa se platformi Google meet za izradu praktičnog zadataka na ovom linkuVreme na raspolaganju za rad je 20 minuta.
 2. Zadatak za drugi kolokvijum je u 10:30 pristupa se platformi Google meet za izradu praktičnog zadataka na ovom linkuVreme na raspolaganju za rad je 20 minuta.

Zaposleni studenti:

 • Teorija - Prvi kolokvijum, Drugi kolokvijum, Kvalifikacioni test

 1. U 17:07 prisputa se platformi za elektronsko testiranje na ovom linkuVreme na raspolaganju za rad je 15 minuta po testu, a za završni kvalifikacioni test 30 minuta. Svi testovi će biti aktivni istovremeno. Testovima ćete najkasnije moći da pristupite u 17:47.
 • Zadatak
 1. Zadatak za prvi kolokvijum je u 18:05 pristupa se platformi Google meet za izradu praktičnog zadataka na ovom linkuVreme na raspolaganju za rad je 20 minuta.
 2. Zadatak za drugi kolokvijum je u 18:30 pristupa se platformi Google meet za izradu praktičnog zadataka na ovom linkuVreme na raspolaganju za rad je 20 minuta.


Instrukcije za preuzimanje radova i slanje radova će ostati isti i biće ponovljeni na Google meet platformi. Radovi koji budu poslati na email asistentu ili profesoru neće biti uvaženi, osim u slučaju kada je to odobreno zbog tehničkih problema. Zadaci se šalju na platformu zadatak.singidunum.ac.rs.

Gradivo za kolokvijume sadrži pitanja iz knjige "Kriptologija 1", kao i sa prezentacija i praktičnih primera sa stranice predmeta iz sekcije Predavanja – gradivo za prvi kolokvijum, gradivo za drugi kolokvijum, kao i iz materijala koji se nalaze u sekciji Vežbe – gradivo za prvi kolokvijum i gradivo za drugi kolokvijum.

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom.

 • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
 • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox Internet pregledač.
 • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pregledač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.

⚠️ Maksimalno kašnjenje za početak testa je 5 minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.

Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

⚠️ Napomene:

 • Za elektronski test obavezna je upotreba kamere za davanje validnosti rezultatu testa.
 • Studenti će moći da pokrenu test i bez odobravanja pristupa kameri (ukoliko nemaju raspoloživu kameru na računaru). U tom slučaju, student treba da instalira Google Meet aplikaciju na mobilnom telefonu i aktivira je za vreme izrade kolokvijuma prijavljivanjem na link na kome će biti aktivni profesor i asistenthttps://meet.google.com/afo-oxmr-wbo
 • Međutim, u slučaju da student ne pokrene test sa odobrenjem korišćenja kamere, profesor će zakazati usmenu odbranu rezultata testa, video prenosom preko Google Meet platforme, sa obaveznim korišćenjem kamere sa strane studenta za vreme trajanja usmenog ispitivanja.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor i asistent biće dostupni na Google Meet platformi kako bi odgovorili na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem ili ukoliko koristite mobilnu Google Meet aplikaciju za davanje validnosti testu. Link za Google Meet: https://meet.google.com/afo-oxmr-wbo

Želimo vam srećan i uspešan rad.

(Uredio/la Mladen Veinović - izvorno objavljeno ponedeljak, 13. jul 2020., 15:42)


 

Poštovane koleginice i kolege,

Za četvrtak, 02.07.2020. u 09:00 časova zakazan je kvalifikacioni test iz predmeta Kriptologija 1.

Prvo se pristupa polaganju elektronskog testa, a zatim se pristupa polaganju praktičnog dela. Teorija (elektronski test) nosi 10 poena, praktični deo nosi 20 poena. Nakon prvog i drugog kolokvijuma pristupa se kvalifikacionom testu za pristup završnom ispitu.

Redovni studenti:

 • Prvi kolokvijum 
 1. 09:05 prisputa se platformi za elektronsko testiranje na ovom linkuVreme na raspolaganju za rad je 15 minuta.
 2. 09:25 prisputa se platformi Google meet za izradu praktičnog zadataka na ovom linkuVreme na raspolaganju za rad je 20 minuta.
 • Drugi kolokvijum 
 1. 10:05 prisputa se platformi za  elektronsko testiranje na ovom linkuVreme na raspolaganju za rad je 15 minuta.
 2. 10:25 prisputa se platformi Google meet za izradu praktičnog zadataka na ovom linkuVreme na raspolaganju za rad je 25 minuta.

 • Kvalifikacioni test
 1. 11:05 prisputa se platformi za elektronsko testiranje na ovom linku.


Zaposleni studenti:

 • Prvi kolokvijum 
 1. 17:07 prisputa se platformi za elektronsko testiranje na ovom linku. Vreme na raspolaganju za rad je 15 minuta.
 2. 17:27 prisputa se platformi Google meet za izradu praktičnog zadataka na ovom linkuVreme na raspolaganju za rad je 20 minuta.
 • Drugi kolokvijum 
 1. 18:07 prisputa se platformi za  elektronsko testiranje na ovom linkuVreme na raspolaganju za rad je 15 minuta.
 2. 18:27 prisputa se platformi Google meet za izradu praktičnog zadataka na ovom linkuVreme na raspolaganju za rad je 25 minuta.

 • Kvalifikacioni test
 1. 19:07 prisputa se platformi za elektronsko testiranje na ovom linku.

Instrukcije za preuzimanje radova i slanje radova će ostati isti i biće ponovljeni na Google meet platformi. Radovi koji budu poslati na email asistentu ili profesoru neće biti uvaženi, osim u slučaju kada je to odobreno zbog tehničkih problema. Zadaci se šalju na platformu zadatak.singidunum.ac.rs.

Gradivo za kolokvijume sadrži pitanja iz knjige "Kriptologija 1", kao i sa prezentacija i praktičnih primera sa stranice predmeta iz sekcije Predavanja – gradivo za prvi kolokvijum, gradivo za drugi kolokvijum, kao i iz materijala koji se nalaze u sekciji Vežbe – gradivo za prvi kolokvijum i gradivo za drugi kolokvijum.

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja i pripremljenog ispita. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom.

 • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
 • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox Internet pregledač.
 • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pregledač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.

⚠️ Maksimalno kašnjenje za početak testa je 5 minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.

Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

⚠️ Napomene:

 • Za elektronski test obavezna je upotreba kamere za davanje validnosti rezultatu testa.
 • Studenti će moći da pokrenu test i bez odobravanja pristupa kameri (ukoliko nemaju raspoloživu kameru na računaru). U tom slučaju, student treba da instalira Google Meet aplikaciju na mobilnom telefonu i aktivira je za vreme izrade kolokvijuma prijavljivanjem na link na kome će biti aktivni profesor i asistenthttps://meet.google.com/afo-oxmr-wbo
 • Međutim, u slučaju da student ne pokrene test sa odobrenjem korišćenja kamere, profesor će zakazati usmenu odbranu rezultata testa, video prenosom preko Google Meet platforme, sa obaveznim korišćenjem kamere sa strane studenta za vreme trajanja usmenog ispitivanja.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor i asistent biće dostupni na Google Meet platformi kako bi odgovorili na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem ili ukoliko koristite mobilnu Google Meet aplikaciju za davanje validnosti testu. Link za Google Meet: https://meet.google.com/afo-oxmr-wbo

Želimo vam srećan i uspešan rad.


 

Поштоване колегинице и колеге,

У прилогу се налази ".pdf " фајл у ком су описане инструкције за полагање квалификационог теста за приступ завршном испиту. 


Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 32 ()