Discussions started by Uroš Arnaut

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Picture of Uroš Arnaut
by Uroš Arnaut - Tuesday, 25 December 2018, 8:57 AM
 

Konsultacije će biti održane u četvrtak 27.12.2018. od 17:00 do 18:00 umesto u sredu 26.12.2018 od 17:00 do 18:00.


Picture of Uroš Arnaut
by Uroš Arnaut - Monday, 17 December 2018, 3:33 PM
 

Popravni I kolokvijuma će biti moguće raditi u terminu II kolokvijuma, s tim da se prvo radi II kolokvijum.

Početak II kolokvijuma je u 18:00, predviđeno vreme za rad je 40 min.

Popravni I kolokvijuma je neposredno nakon završetka II kolokvijuma i takođe imate 40 min na raspolaganju.


Picture of Uroš Arnaut
by Uroš Arnaut - Friday, 14 December 2018, 12:27 PM
 

Za kolokvijum II imate na raspolaganju 40 min za rad. Raspored polaganja po grupama: 

- I grupa počinje sa radom u 18:00

- II grupa počinje sa radom u 19:00


Grupe za drugi kolokvijum:

I grupa: Studenti upisani pre 2017. godine do indeksa broj 2017/201066 uključujući taj broj

II grupa: Studenti od broja 2017/201084 uključujući taj broj


 

Drugi kolokvijum se radi u vidu elektornskog testa sa pitanjima i ponuđenim odogovrima.

Na testu neće biti pitanja sa predavanja. Sva pitanja su iz gradiva obrađenog na vežbama.

Pitanja obuhvataju oblasti:

  • Sintaksa SQL jezika sa akcentom na MySQL/MariaDB SQL;
  • Semantika SQL izraza - sve naredbe ađene do 2. kolokvijuma;
  • Rezultati izvršvanja SQL koda sa i bez opisa tabela u bazi;
  • Pitanja vezana za modelovanje baze na osnovu konkretnih primera iz teksta pitanja;
  • Pitanja vezana za relacije u bazi modelovana na osnovu konkretnih primera iz teksta pitanja.

Materijali za učenje su video snimci sa vežbi zaključno sa okidačima i delovi iz SQL poglavlja iz knjige koji se odnose na gradivo obrađeno na vežbama zaključno sa okidačima.

Rasporedi polaganja 2. kolokvijuma po grupama će biti objavljeni naknadno. Studenti moraju da se pridržavaju rasporeda po grupama prilikom dolaska na 2. kolokvijum.


 

Rezultati 1. kolokvijuma iz predmeta Informacioni sistemi rađenog 09.11.2018.


Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11