Posts made by Uroš Arnaut

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29 ()Picture of Uroš Arnaut
by Uroš Arnaut - Monday, 30 November 2020, 10:59 AM
 

Poštovane koleginice i kolege,
Molimo Vas da detaljno pročitate ovo obaveštenje, kako bi Vam način online polaganja ispita bio jasan. Hvala!
Ko bude kasnio neće mu biti produženo vreme za rad i slanje zadataka!
U utorak, 01.12.2020. u 16 časova za redovne studente i u 18 časova za zaposlene studente zakazano je elektronsko polaganje kolokvijuma i teorijskog dela.
Redosled polaganja delova ispita je sledeći:
 1. Teorijski test:
 2. Kolokvijum 1 (Word):
  • Redovni studenti u 16.30
  • Zaposleni studenti u 18.30
 3. Kolokvijum 2 (Excel):
  • Redovni studenti u 17.20
  • Zaposleni studenti u 19.20

Način polaganja:

Za sve vreme rada kolokvijuma, obavezno je prisustvo na ovom linku (link za zaposlene studente, link za redovne studente), takođe, obavezna je i kamera.

I kolokvijum: Word

U 16.30 za redovne odnosno 18.30 za zaposlene na "Microsoft Teams-u" će se na kanalu „General“ pojaviti obaveštenje u kome će se nalaziti pristupni link za prvi kolokvijum. Izrada zadatka je ograničena na 40 minuta i u tom roku je potrebno urađeni zadatak dostaviti na platformu zadatak.singidunum.ac.rs, ime predmeta ispratite, kao i proceduru koja će biti objašnjena na gore navedenom linku. Proverite da li je zadatak sačuvan pod nazivom: Ime Prezime Broj indeksa (npr. Petar Petrović 2019123456). Potrebno je dostaviti zadatak u Word-u koji je inače sačuvan u formatu bilo u .docx ili .doc. Radovi koji ne budu ispunjavali ove kriterijume neće biti prihvaćeni!

I kolokvijum: Excel

U 17.20 časova za redovne, odnosno u 19.20 časova za zaposlene studente na "Microsoft Teams-u" će se na kanalu „General“ pojaviti obaveštenje u kome će se nalaziti pristupni link za drugi kolokvijum. Izrada zadatka je ograničena na 30 minuta i u tom roku je potrebno urađeni zadatak dostaviti na platformu zadatak.singidunum.ac.rs, ime predmeta ispratite, kao i proceduru koja će biti objašnjena na gore navedenom linku. Proverite da li je zadatak sačuvan pod nazivom: Ime Prezime Broj indeksa (npr. Petar Petrović 2019123456). Potrebno je dostaviti zadatak u Excel-u koji je inače sačuvan u formatu bilo u .xls ili .xlsx. Radovi koji ne budu ispunjavali ove kriterijume neće biti prihvaćeni!

Teorijski deo:

U 16.05 za redovne, odnosno 18.05 za zaposlene studente se radi online test u sistemu za elektronsko testiranje, kojem pristupate putem ovog linka. Vreme rada je 20 minuta, test sadrži 30 pitanja.
 • Obratite pažnju da sistem poseduje mehanizme zaštite kako bi se sprečili pokušaji manipulacije testom:
 • U toku testa je zabranjeno otvaranje bilo kog drugog prozora ili taba u pretraživaču. Sistem će vas sam upozoriti ako kliknete bilo gde van testa i nakon upozorenja će vas isključiti sa polaganja. Preporučeno je korišćenje "Google Chrome" ili "Mozilla Firefox" Internet pretraživača.
 • Preporuka je da imate samo jednu karticu otvorenu na kojoj će biti aktiviran test, jer svaka notifikacija će se beležiti kao pokušaj varanja.
 • Sistem će vas upozoriti ukoliko pokušate da kopirate pitanja, pretražujute materijale ili internet za vreme trajanja testa. Ukoliko sistem detektuje takav pokušaj, prekinuće test.
 • Sistem će upozoriti profesore ukoliko više studenata pokrene test sa iste lokacije.
 • Studenti koji ne budu imali aktivnu kameru za vreme testa, biće pozvani na usmeno ispitivanje, kako bi rezultati testiranja bili validni.
Test će biti aktivan tačno u trenutku kada počinje termin za testiranje. Prijavljujete se tako što iz padajućeg menija birate fakultet koji studirate (FTHM) i u polje indeks kucate vaš broj indeksa u formatu: godina (bez kose crte i razmaka) i broj indeksa (npr. 2019123456). Nakon prijave odabraćete test i početi sa radom. Po završetku testa potrebno je da se odjavite sa sistema.

Zadatke za prvi i drugi kolokvijum ćete slati na platformu "zadatak.singidunum.ac.rs". Prijavljujete se na platformu sa Vašim brojem indeksa (kao za elektronsko testiranje), a lozinka je JMBG (Vaš matični broj). Aktivnosti na koje ćete slati Vaše zadatke će biti aktivne na dan ispita i one će biti nazvane:
 • Пословна информатика 1. колоквијум (Word) - ФТХМ - новембар - асистент Урош Арнаут
 • Пословна информатика 2. колоквијум (Excel) - ФТХМ - новембар - асистент Урош Арнаут
Za sva pitanja u toku izrade kolokvijuma možete se obratiti asistentu putem ovog linka (link za zaposlene studentelink za redovne studente) na "Microsoft Teams" platformi.

Ukoliko iz nekog razloga ne budete u mogućnosti da realizujete elektronsko testiranje, obratite se predmetnom profesoru na email anjegus@singidunum.ac.rs, takođe, možete da se obratite i predmetnom asistentu na email uarnaut@singidunum.ac.rs.

Želimo Vam srećan i uspešan rad!

 

Poštovane koleginice i kolege,

Ispit iz predmeta Razvoj mobilnih aplikacija je zakazan za četvrtak 03.12.2020.. Ispitu ćete prisustvovati na ovom linku (link će biti aktivan na dan ispita). Prvi kolokvijum je elektronski test, a projektom su obuhvaćeni drugi kolokvijum i završni ispit.

Elektronskom testu će biti moguće pristupiti u 16.05 putem linka test.singidunum.ac.rs, dok će se odbranama pristupati putem ovog linka (link će biti aktivan na dan ispita) u 18.00 časova.

Zaposleni studenti će pristupiti elektronskom testu u 19.05 putem linka test.singidunum.ac.rs, a zatim će pristupiti usmenoj odbrani projekata u 19.30 časova putem ovog linka (link će biti aktivan na dan ispita).


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29 ()