Posts made by Jovana Bošković

Page: () 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 80 ()
Subject (hidden)
Author (hidden)
 
This post cannot be viewed by you, probably because you have not posted in the discussion, the maximum editing time hasn't passed yet, the discussion has not started or the discussion has expired.

 

Dear students,

Here is the schedule for Section 3 for all students!

4 p.m - 2016/101328, 2017/101934

4.20 - 2018/103709, 2018104244

4.40 - 2016101917, 2016101550

Employed students come to register and sit for the exam at 5 p.m. (2019104710 Sections 1-2, 2018102364 directly to Section 3)

5.20 - 2016/102061, 2017/102111

Good luck to you all!

CE 6 team 

Dragi studenti,

U prilogu se nalaze rezultati testiranja u septembru 2. Čestitam!

Hvala najlepše na saradnji tokom ove akademske godine.
 

Dear students,

Here is the schedule for Section 3 for students who have already passed sections 1 and 2.

4 p.m - 2016/101328, 2017/101934

4.20 - 2018/103709, 2018104244

4.40 - 2016101917, 2016101550

Employed students come to register and sit for the exam at 5 p.m. (2018102364, 2019104710)

Students who pass Sections 1 and 2 tomorrow throughout the day shall start Section 3 at 5.30 and a more detailed schedule will be uploaded tomorrow by 4.30 p.m.

Good luck to you all!

CE 6 team


 

Dragi studenti,

U subotu 26.09.2020. godine biće održana provera znanja elektronskim putem.

Provera znanja se prema ustaljenoj praksi sastoji iz 3 dela - elektronskih testova što su zimski semestar i letnji semestar a zatim usmeni izraz.

Neophodno je da imate kameru kako biste pristupili testovima, a kameru i mikrofon kako biste pristupili usmenom iskazu.

Elektronske testove mogu polagati studenti koji do tada nisu položili elektronske delove ili studenti koji žele ponovo da pristupe testovima u želji da poboljšaju svoj rezultat

Elektronskim testovima pristupate putem linka koji je u prilogu i ulogujete se tako što ćete u padajućem meniju sa strelicom prvo izabrati akronim za svoj studijski program (npr. FFKMS ili ŽSOR) a zatim kao šifru ukucati svoj broj indeksa (prvo godina upisa 4 cifre a zatim 6 cifara Vašeg broja indeksa i to sve zajedno kao na primer 2019123456  - bez crtica, tačke ili razmaka). Link je u prilogu:

https://test.singidunum.ac.rs/Student?Module=MMTutor_Student&Method=Login

Molim Vas da pažljivo čitate nazive testova - Engleski jezik 3 zimski semestar / Engleski jezik 3 letnji semestar.

Usmeni iskaz će se realizovati pomoću sledećeg linka https://meet.google.com/tir-hork-txd.

Testiranje će se obaviti prema sledećem rasporedu.

ŽSOR, MUS i FVS: elektronski testovi počinju u 11.30č

Usmeni iskaz će se realizovati prema sledećem rasporedu:

FVS u 12.30č

ŽSOR i MUS u 13.30č

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica možete mi pisati putem mejla boskovicj@singidunum.ac.rs ili se javiti u redovnom terminu konsultacija putem linka https://meet.google.com/tir-hork-txd.

Srećno svima!Page: () 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 80 ()