Posts made by Mladen Veinović

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ()
 

Poštovani,

U prilogu su rezultati sa teorijskog dela za kolokvijum 2.

Maksimalan broj poena na ovom delu Kolookvijuma 2 je 20 poena

Poeni su dobijeni skaliranjem osvojenih poena, prema najboljem rezultatu u grupi i prema maksimalnih 20 poena.

Zahvaljujem svima na realizaciji.

Sve eventualne primedbe za ovaj deo slati na adresu prof. Mladena Veinovića: mveinovic@singidunum.ac.rs.


 

U prilogu su rezultati popravnog kolokvijuma 1 (odvojeno teorija i zadatak).

Rezultati sa popravnog kolokvijuma biće uneseni u tabelu sa poenima prepisivanjem preko starih rezultata.

Sa ? su obeleženi studenti koji su se prijavili za polaganje, a nisu polagali. Njima se stari rezultat ne menja. 

U prilogu su rezultati popravnog kolokvijuma 1 (odvojeno teorija i zadatak).

Rezultati sa popravnog kolokvijuma biće uneseni u tabelu sa poenima prepisivanjem preko starih rezultata.

Sa ? su obeleženi studenti koji su se prijavili za polaganje, a nisu polagali. Njima se stari rezultat ne menja. 

Poštovane koleginice i kolege,

Za sredu, 20. 5. 2020. u 17:10 zakazan je redovni 2. kolokvijum iz predmeta Baze podataka.

Drugi kolokvijum se radi u formi elektronskog testa. Vreme izrade kolokvijuma je 15 minuta, test sadrži 30 pitanja.

Pitanja su formirana iz slajdova sa predavanja predviđenih za drugi kolokvijum.  

Kolokvijum će se realizovati putem elektronske platforme MMTutor, pristupom putem linka: testns.singidunum.ac.rs

  • Test će biti aktivan od 17.10 
  • Predmetni profesor će biti aktivan na Google meet platformi od 17.00,
  • Zaposleni studenti rade kolokvijum po istim pravilima kao i redovni studenti.

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom.

Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze, radi stabilnije Internet konekcije i bržeg učitavanja pojedinačnih pitanja.

  • Preporučeno je da se test radi sa računara korišćenjem Internet pregledača Google Chrome ili Mozilla Firefox.
  • Ne izlazite iz fokusa viewport-a taba (čak ni na scroll bar) tokom rada elektronskog testa! U suprotnom će izlazak iz fokusa biti detektovan kao mogući pokušaj varanja.

U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.

Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr: 2017123456. Nakon prijave odabraćete test iz spiska testova (vodite računa koji test pokrećete) i pokrenite rad.

⚠️ Napomena:

  • Za elektronski test obavezna je upotreba kamere za davanje validnosti rezultatu testa.
  • Studenti će moći da pokrenu test i bez odobravanja pristupa kameri (ukoliko nemaju raspoloživu kameru na računaru). U tom slučaju, student treba da instalira Google Meet aplikaciju na mobilnom telefonu i aktivira je za vreme izrade kolokvijuma prijavljivanjem na link na kome će biti aktivan profesor:  https://meet.google.com/dth-otjt-qng
  • U slučaju da student ne pokrene test sa odobrenjem korišćenja kamere, profesor će zakazati usmenu odbranu rezultata testa, video prenosom preko Google Meet platforme, sa obaveznim korišćenjem kamere sa strane studenta za vreme trajanja usmenog ispitivanja.

Od 17.00 i za sve vreme trajanja testa predmetni profesor biće dostupan na Google Meet platformi kako bi odgovorio na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem ili ukoliko koristite mobilnu Google Meet aplikaciju za davanje validnosti testu. Link za Google Meet:  https://meet.google.com/dth-otjt-qng.

Za sve dodatne informacije o realizaciji drugog kolokvijuma obratite se prof. Mladenu Veinoviću: mveinovic@singidunum.ac.rs.

Nakon što se sumiraju svi radovi, rezultati kolokvijuma biće objavljeni u petak, 22.05.2020. na stranici predmeta.

Želim vam srećan i uspešan rad. 

Popravni teorijskog dela prvog kolokvijuma (elektronski test koji nosi do maksimalno 10 poena)  biće organizovan:

u utorak 12.05.2020. godine od 13:30.Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ()